Покана за кандидатстване в семинар за преподаватели, които имат интерес към преподаването за Холокоста

Преподаване за Холокост и социална справедливост

Благоевград, България, юли /9-13.07.2023г./

Проектът се организира в рамките на проект „Поуки от миналото, послания за бъдещето, от Фондация „Олга Ленгиел“ /TOLI/ съвместно с Американски университет в България, както и Организацията на евреите в България „Шалом“, Централен израилтянски духовен съвет и Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ.

Семинарът, който е петдневен и много интензивен, е отправен към преподаватели в прогимназиален и гимназиален етап, без значение какъв предмет преподават, стига да имат изразен интерес към преподаването на Холокост и да бъдат активни в преподаването на темата за Холокост и социалната справедливост за в бъдеще. В края на семинара участниците ще имат възможността да кандидатстват за мини-грант, който да използват в работата си в учебната година с ученици и да разпространят знанията, които са научили по време на семинара в класната стая и местната общественост.

Няма такса за участие в семинара. Институтът Олга Ленгиел покрива всички разходи за обучение, изхранване и настаняване в общежитията на Американски университет в Благоевград по време на целия семинар. Единственият разход за участниците са пътните до София или до Благоевград, като се има предвид, че има организиран транспорт само от София до Благоевград.

Семинарът ще се проведе според изискванията и правилата, въведени за превенция от Ковид-19 и като организатори заявяваме, че ще спазват всякакви изисквания за дезинфекция.

Учителите, които проявяват интерес към темите на семинара, могат да попълнят и изпратят своята бланка за кандидатстване на sonyakrancheva@abv.bg до  10/06/2023г. и да потвърдят участието си една седмица преди началото на семинара.

От учителите се очаква присъствие по време на целия семинар. Моля, помислете за това, преди да подадете вашето заявление за участие.

При възникнали въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на следния имейл: sonyakrancheva@abv.bg

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване качеството на образованието по отношение на Холокоста и социалната справедливост в България. Програмата ще предостави широки възможности за интегриране на национални и международни подходи при преподаването на тези теми и разбирането на съвременната приложимост на тази важна част от съвременната история.

Конкретните цели на програмата са:

  • да се развие информираността на преподавателите относно историческите и съвременните диалектически дискусии за Холокоста и други случаи на социална справедливост;
  • да се развие разбирането на преподавателите за въздействието на стереотипите, предрасъдъците и дискриминацията срещу отделни хора, групи или общества;
  • да се развие разбирането на преподавателите за живота на евреите преди и след Холокоста;
  • да се повиши признанието на новаторските методи на преподаване, концентрирани върху учениците, включително извънкласни дейности и партньорство между училищата и други институции и организации;
  • да се насърчи създаването на единен подход към образованието относно Холокоста и правата на човека.

Методологията на обучението се концентрира върху обучаваните, основава се на принципите на подхода за експериментално обучение и образование, основано на правата на човека. Ще бъдат използвани методи, чиято цел е да насърчи ангажираността на участниците, техните разсъждения и високо ниво на взаимодействие: презентации, анализи, дискусии, размисли, работа в групи, видеоклипове, посещения на автентични места, гост-лектори, разкази на оцелели и други.

Програмата се състои от  32 академични часа.

Бланка за кандидатстване изтеглете тук.