Напоследък непрекъснатото нарастване на интернет като средство за комуникация, заедно с анонимността, която предоставя, позволи разпространението на дейности, основаващи се на омраза в киберпространството, като тормоз и изрази на омраза, които за момента се намират извън традиционните методи за прилагане на закона и съдебно преследване. Поради това е необходимо и други кибер субекти, като например отделни потребители или някои доставчици на интернет, да се борят срещу този вид престъпление, което е основна цел на нашия проект.

Уеб страниците и форумите понякога се модерират от администратори, които са отговорни за потвърждаването на правилното функциониране в съответствие с правилата на всяка уеб страница и форум. Има уеб сайтове, социални мрежи и форуми, които имат собствени екипи, които преглеждат и оценяват докладвания на речта на омразата. Един от многото практически проблеми при преследването на онлайн реч на омразата е, че действителните автори рядко могат да бъдат държани отговорни, тъй като идентичността на потребителите на уеб страници, блогове и форуми е трудна за разследване и определяне.

Проектът “Words are stones” представлчва мрежа за обучение на млади мениджъри на социални медии, блогъри и онлайн активисти за борба, наблюдение и предотвратяване на онлайн омраза и друга форма на нетолерантност. Проектът е 24 месечна инициатива, финансирана по Програма “Права, равнопоставеност и гражданство” на Европейския съюз.

„Words are stones“ иска да направи първите стъпки към преследване случаи на онлайн омраза и да сътрудничи с ИТ компании и медиите, за да се бори открито с незаконната реч на омразата и да насърчава насрещна активност на гражданското общество чрез:

– Организиране на дейности, способни да подпомагат гражданското общество в разработването на насрещни реакции онлайн;

– Организиране на дейности, способни да подпомагат медийната грамотност чрез обучение и разпространение на данни, и да привлекат вниманието на медиите към насърчаване на разнообразието и толерантността;

Основната цел на проекта е да се бори срещу расизма и дискриминацията в онлайн речта на омразата, като създаде екип от млади стратези / мениджъри на социални медии, блогъри, онлайн активисти и младежи като цяло, които да получат необходимите компетенции за разпознаване и противодействие на такива нарушения на правата на човека „.

В основата на философията на проекта е идеята, че онлайн пространството е обществено пространство – човешките права се прилагат в него, както и в останалата част от обществото. Тази цел, изпълнявана в Италия, България, Гърция, Румъния, Испания, Унгария, Чехия, Литва, ще окаже влияние върху страните, които изпитват ситуация на насаждане на омраза от първа ръка, поради състава на населението и поради факта, че политическите действия спрямо онлайн речта на омразата са различни. Постигането на тази цел ще допринесе за създаването на европейска мрежа с цел насърчаване на международното сътрудничество в тази област и насърчаване на непрекъснатия обмен на добри практики.

Дейностите по проекта ще бъдат:

Организиране на курс за обучение на обучители в Италия за млади стратези на социални медии, блогъри, онлайн активисти, младежи и неговото репликиране във всяка партньорска държава.

Организиране на „Младежка медийна кампания“ с местни онлайн дейности и различни събития и инциативи. Изработените материали ще послужат като основа за наградата „WORDS ARE STONES hate speech“, чрез която ще бъде възможно да се докладват и да се гласуват най-добрите случаи на разрешаване езика на омразата и най-доброто поведение на интернет потребителите за по-толерантен интернет.“

Целеви групи по проекта са:

Млади блогъри, социални медийни активисти, модератори на възраст 18-30 години, с доказан капацитет да мобилизират младите хора онлайн.  Младите хора са експерти по въпросите на младежите. В това отношение те имат предимство пред „професионалните“ преподаватели или експерти по киберомраза. Но въпреки, че са запознати с използването на интернет, много малка част от младежите – и населението като цяло – напълно съзнават технологиите зад техниките, които използват всеки ден.

Информация за дейностите по проекта вижте на: https://www.wordsarestones.eu/bg/