Проектът се реализира с финансовата подкрепата на  фондация „Тръст за социална алтернатива“ и се реализира от ЦМЕДТ „Амалипе“. Програмата е дългосрочна, изразява се в подкрепа на участниците по време на кандидатстването им в университет и по време на цялото им следване, както и работата им в детска градина 5 години.

Програмата цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Програмата има три основни компонента на местно ниво: финансова подкрепа за студентите, менторство за личностно израстване и работа с общността за придобиване на опит и престиж.

Кандидатите се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум: представител на ЦМЕДТ “Амалипе“, партньорска детска градина, родител – член на общността, представител на ТСА. В края на първата година младежите кандидатстват в университет. След като станат студенти, младежите могат да бъдат наети на работа от детската градина според нейните нужди.

На приетите в програмата кандидати се покриват следните разходи:

  • Уроци по необходими за кандидатстване в държавно висше учебно заведение (ВУЗ) предмети (по преценка на комисията за подбор);
  • Кандидат-студентски такси и такси за записване в държавни ВУЗ;
  • Семестриални такси в държавни ВУЗ за продължителността на следването;
  • Всички разходи, свързани с допълнителни обучения.