Предстоящо присъствено обучение за образователни медиатори от 20 – 22 октомври в гр. Велико Търново

Център „Амалипе” има удоволствието да Ви уведоми, че организира второто за тази година присъствено обучение за образователни медиатори от 20-ти до 22- октомври във гр. Велико Търново.
От началото на 2021г., Център Амалипе започна серия от обучения на образователни медиатори, като предстоящото ще бъде второто присъствено обучение за 2021г. Обучението има за цел да обмени опит между образователните медиатори от различни населени места в България, като по-време на обучението образователните медиатори ще преминат няколко важни тематични модула, които със сигурност ще повишат техните резултати в своята работа: Организиране на кампании и събития; създаване на активен родителски клуб; организиране и функциониране работата на образователните медиатори.

 

Образователните медиатори е необходимо да отговарят на следните условия, за да участват в обучението:
– Да са образователни медиатори/социални работници;
– Да са присъствали на поне две срещи/обучения организирани от център „Амалипе“ за периода февруари 2021 – септември 2021г.
– Да имат желание за развитие и обогатяване опита на образователния медиатори.
Обучението на образователните медиатори ще се състои от 20-ти – 22-ри октомври 2021 в Велико Търново, като програмата и мястото за провеждане на обучението ще бъдат изпратени на регистриралите се за обучението.

 

Център “Амалипе” поема разходите за храна и нощувка на всички участници. Пътните разходи се покриват от училищата, като Център Амалипе може да покрие пътните разходи на медиатори, които не работят към училищата, като е необходимо да кандидатстват за покриване на пътните разходи. Само на 15 от кандидатствалите образователни медиатори, ще бъдат покрити пътните разходи.
Моля, потвърдете участие най-късно до 15 октомври на следната регистрационна форма – https://forms.gle/mhAKNJZs1FritYnA6

За контакт: Атанас Атанасов – 0882 540 209, Валери Ангелов – 0882 247 945