ПРЕДСТОЯЩО: VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционно обучение в мултикултурна среда”

ЦМЕДТ „Амалипе” и Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКПС) към Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Тръст за социална алтернатива организират VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционно обучение в мултикултурна среда”.
През периода март-юни 2020-та година всички училища трябваше да организират дистанционно провеждане на учебния процес в условията на пандемия и извънредно положение. Образователните медиатори участваха активно в този процес. Пред подобни предизвикателства се изправиха и детските градини, които бяха напълно затворени по време на извънредното положение.
Народното събрание започна обсъждането на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Част от предложените нововъведения са формите на обучение „Обучение в електронна среда от разстояние“ и „Синхронно обучение в електронна среда от разстояние“. Особено предизвикателство в това отношение е работата в мултикултурна среда. За голяма част от училищата, които работят в такава, предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията от COVID 19 се оказаха катализатор за случването на иновативен учебен процес.
Конференцията цели да събере, представи и обобщи практиките от въвеждането на дистанционно обучение в мултикултурна среда, включително форми на синхронно и асинхронно дистанционно обучение, генерирани от училища с концентрация на ученици от уязвими групи. Да изведе основните изводи от дистанционното обучение и да бъдат направени препоръки за следващите периоди.

Педагогическият форум ще се проведе 30 юли 2020 (четвъртък), чрез онлайн платформата Zoom (https://zoom.us/)

В конференцията ще се включат Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката, представители на МОН, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини, работещи в мултикултурна среда, представители на висши училища, експерти и образователни медиатори.

Заявете участие на имейл: amalipe.edu@gmail.com, след което ще получите линк за Zoom достъп.