В село Преселенци отбелязаха “Междунардния ден на правото да знам“

Образователният медиатор Инджегюл Неджемединова с учениците от ОУ  “Васил Левски” село Преселенци проведоха дискусия по повод “международния ден на правото да знам”, която бе обвързана с проблема с домашното насилие. На участниците се обясни какво е домашно насилие, като дискутираха какво знаят за него, колко вида насилие може да има и как да се предпазят; че има закон, който защитава пострадалите и че не трябва да търпят, ако са в такава връзка. Също им бе  обяснено към кого могат да се обърнат за помощ при нужда.

На края заедно учениците застанаха зад мотото: “НИЕ КАЗВАМЕ НЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ!”.