Център Амалипе ще проведе пресконференция за представяне на резултати от проучване “Младежи 2022” на 21-ви февруари!

Проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“ се изпълнява от Център „Амалипе“, Фондация „Отворено общество“ – София, Форум „Гражданско участие“ и десет училища в най-малко 50 общини в необлагодетелствани региони и общности извън София. Проектът обхваща широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги, от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие. Те са включени в набор от интерактивни обучения на връстници (включително Академия за лидерство), дейности за формално образование и кампании/симулации. В рамките на проекта се разработват и използват набор от онлайн и други инструменти. Проектът се реализира с подкрепата на Public Diplomacy Small Grants Program of the State Department чрез Посолството на САЩ в България. 
В първия етап от дейности бе реализирано проучването „Младежи 2022“. В него участваха над 1600 младежи до 22-годишна възраст от цялата страна. Чрез това проучване искахме да научим повече за младите хора в България – за техните трудности и възможности, за това, което наистина ги вълнува. Бяха им задавани въпроси, свързани с техните нагласи по отношение на социалните медии, интернет, средствата за масова комуникация – какво използват и къде, на какво имат доверие. Какви са техните демократични нагласи и в какви дейности се включват също са малка част от изведените резултати.
Резултатите се оказаха изключително интересни. Като например на въпросите:

 

“Имаш ли желание да помагаш на организация, дейност или кауза, към която се чувстваш съпричастен/на?”, повече от половината младежи (52,34%) са отговорили “да”.

През последните 3 месеца колко често използва интернет?”, 78,91 процента от младежите са отговорили “Всеки ден”.

Проучването е сондажно и има за цел да изследва нагласите за гражданско участие и гражданските ценности сред деца и младежи от уязвими училищни общности. За анализа за използвани 1664 анкети с ученици от гимназиалния етап, които се обучават в училища, определени от Министерството на образованието и науката като уязвими, като голямата част от тях участват в мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“. Анкетирана е и малка група от около 100 деца, отпаднали от училище. Участниците в проучването живеят в 262 населени места на 106 общини в България, а 21 от тези общини са с център областен град.
Резюмето на доклада от проучването можете да намерите ТУК
Целият доклад можете да намерите ТУК
Още много може да научите на пресконференцията.
С цел представяне на резултатите от проучването Център Амалипе ще проведе пресконференция с участието на Деян Колев, председател на Център Амалипе и Боян Захариев, програмен директор на институт “Отворено общество” в зала 302 на Община Велико Търново на 21 февруари от 11:00 часа. Пресконференцията ще се излъчва и на живо във Фейсбук страницата на Център Амалипе.
След пресконференцията на същия ден ученици от Професионална гимназия по моден дизайн, СУ “Владимир Комаров” и студенти доброволци ще осъществят флашмоб и кампания по повод Деня на майчиния език пред сградата на Общината.
За контакти:
Деница Иванова
0884857578