Прессъобщение

След кратко прекъсване  бяха възобновени работните посещения на образователните експерти в община Гулянци  по проект  „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”, / BG05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01/. Целта на работните срещи е методическа подготовка за предстоящи дейности, изготвяне на отчетни документи, провеждане на събития в условия на противоепидемични мерки.

Беше извършена организация и  провеждане на третия етап от  анкетирането за оценка на удовлетвореност от учебния процес.

Резултатите ще  послужат  за актуализиране на училищните политики за  насърчаване на участието на родителите в училищния живот.