Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ продължава в следващ 5 годишен период

Център Амалипе с гордост може да обяви успешния завършек на последния етап на програма “Всеки ученик ще бъде отличник”, финансирана от Тръст за социална алтернатива. В края 3-годишния период мрежата от училища, с които Център Амалипе работи наброяваха 297. Тази мрежа бе силен участник във всички промени в образователната система. През подследните години сме свидетели на изключителен напредък, благодарение на ангажираността и сътрудничеството на училищата в Мрежата на Център Амалипе, както и на всички наши ценни партньори – учители, родители, образователни медиатори и самите ученици. Този успех е резултат от общите усилия по промяна на образователните политики, с цел насочване към по-добрео качество на образование и подкрепа за децата от уязвими групи, които така получават възможността да продължат успешно своя път към развитие. Благодарим на всички, които допринесоха за този важен успех.

Част от успехите, с които се гордеем през 2023 са:

 

„Всеки ученик ще бъде отличник” е дългосрочна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Основните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните (записаните  отново в училище) деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/гимназии, мотивиране на родителите, за да подкрепят обраозванието, повишаване на ученивческата активност и цялостна промяна в училищата, така че да създават подкрепяща, приемаща и стимулираща мултикултурна среда.

Програмата стартира през 2010 г., подкрепена първоначално от Фондация „Америка за България“, а в последствие от Тръста за социална алтернатива. Новата фаза на програмата стартира през януари 2021 и продължава до 31 декември 2023 година, с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива. Тя предлага комплексен модел за цялостна промяна на образователния процес и среда, в която всяко дете да намери своето място, мотивация за развитие и подкрепа.

Едни от основните цели на изградената Мрежа са: въвеждане на интеркултурно образование, активизиране на учениците от мрежата чрез лидерски академии, засилване ролята на родителите в училищния живот, въвеждането на качествено образование, оказване на подкрепа на училищата, интегриращи ромски ученици и училищата в малките населени места.

Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ продължава в следващ 5 годишен период. Основни цели на Мрежата за периода 2024-2028 година са:

  • По-обхватно въвеждане на интеркултурно образование включително със средствата на дигиталните технологии и други иновативни средства;
  • Застъпничество за училищата в мрежата:  утвърждаване и професионализиране на образователните медиатори; Промяна в системата на делегираните бюджети; привличане на повече средства за училищата, работещи в мултикултурна среда; подкрепа за решаване на проблемите на училищата, работещи с уязвими групи  ;
  • Повишаване на обхвата и намаляване на отпадането, безпричинните отсъствия и повтарянето, особено в средна степен;
  • Повишаване на качеството на образованието в училищата в мрежата и съответно резултатите от НВО/ ДЗИ, броят на учениците, завършващи средно образование и продължаващи развитието си;
  • Развитие на демократична култура и умения на 21 в.
  • Отчитане на интересите на училищата с ромски ученици, при въвеждането на система за оценка на качеството на образование

Участието в Мрежата е изключително доброволно и почива на спазването на общи принципи и постигането на общата кауза: прилагането на модела, който съвместно сме създали за успеха на всяко едно дете.

В същото време, за нас е важно участието на всяко едно училище да не е формално, защото Мрежата би съществувала и имала смисъл само при активното участие на своите членове.

За нас също така е важно училищата, които са в мрежата, да прилагат модела в основната му част.

Интерактивна книжка с повече информация за мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” и какво ни предстои в следващия период може да отворите от тук.

 

КРИТЕРИИ за участие в Мрежата можете да намерите ТУК.

ВАЖНО!!! Отворен е процес на кандидатстване за подновяване на участието в Мрежата, за училищата, които досега са участвали, както и за включване на нови училища, които не са били досега част от Мрежата. Това може да се случи чрез попълване на формуляра тук в срок до 2 февруари 2024г:

 Програмата е финансирана от Тръст за социална алтернатива.

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.