Истории за промяната, която постигнахме до тук: Теодора Сулева

В навечерието на празниците ще Ви споделяме интервюта, които направихме през последния месец с директори и образователни медиатори от училища, които получиха устройства в рамките на кампания “Стара техника за ново начало”.

Колко са важни даренията и дали те са помогнали, днес ще Ви разкаже Теодора Сулева:

Здравейте ! Бихте ли се представили ?
Здравейте, казвам се Теодора Сулева, директор на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол от 2010 г.

Как се справяте в дистанционното обучение ? Моля разкажете.
Дистанционното обучение, като обучение от разстояние има своите предимства и недостатъци. В нашата гимназия сме се постарали максимално голям брой ученици да бъдат обезпечени с електронни устройства, за да могат да участват активно и пълноценно в образователният процес. На всеки един от тях са дадени указания как да се използва полученото устройството таблет, лаптоп. Разяснено им е как да работят с платформата, която използва гимназията, участието им във виртуалните класни стаи и работата по различни видове задачи и проектни задания. Учениците имат достъп до виртуалното пространство в стаята на педагогическият съветник при необходимост и виртуални стаи за проектна заетост и консултации по предмети. Ученици и учители участват и в онлайн обучения, състезания и инициативи.

Вие бяхте сред училищата, които получиха дарение от нашата кампания “Стара техника за ново начало” . Бихте ли споделили с нас – колко устройства получихте и кой беше дарителя ?
Дарение от вашата кампания получихме общо десет на брой таблети „Престижио“ 3437 от Тръст за социална алтернатива в рамките на програма Равен шанс.

Как допринесе това дарение за работата Ви в условия на обучение от разстояние в електронна среда ? Какви са ползите за учениците ?
Благодарение на това дарение още повече ученици от гимназиален етап от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – Ямбол са обхванати, което им предоставя възможност те да получават равен достъп до обучението в електронна среда и да участват в образователният процес.
Ползите за учениците са, че те се все по – уверено работят в електронна среда, с повече електронни ресурси, обогатяват своята дигитална компетентност и овладяват нови интерактивни умения. Въпреки, че не може да се замени реалният контакт и, че дългото време пред устройствата е уморително и вредно за очите за всички, но във динамичното време, което живеем е важно подрастващите да имат електронна култура, както и преподавателите, защото е необходимост в начина ни на живот.

Защо, според Вас, е важно гражданите, фирмите и организациите да подкрепят кампанията “Стара техника за ново начало” ?
Колкото повече граждани, организации и фирми подкрепят кампанията “Стара техника за ново начало“, дарявайки устройства, това ще спомогне да бъдат включени повече ученици в обучителният процес от разстояние и придобиване на повече умения за работа с електронни средства и ресурси.

Какво е Вашето послание ?
Моето послание ще бъдат следните думи: „Бъди промяната, която искаш да видиш в света“.

Благодарим ви за това интервю

Автор: Таня Христова

Снимки: Facebook

Ако искате да помогнете и други деца да успеят да се включат в дистанционното обучение можете да ни подкрепите. Виж как: