“Усилията на един, са усилия за всички нас” – Проучване за оценка на работата на образователния медиатор