Център “Амалипе” проведе проучване сред ромските жени относно информираността им за домашното насилие – какво научихме?

През ноември 2020 г. Център “Амалипе” проведе проучване сред 40 ромски жени относно домашното насилие. Това бе направено в изпълнение на проект PATTERN (Prevent And combaT domesTic violEnce against Roma womeN). 

 

Какво научихме?

Възприемането на ромските жени за домашно насилие е тясно свързано с възприемането на пола в ромската общност. По същото време това не е уникална концепция, а цял набор от концепции, зависи от различни фактори, като групова принадлежност, ниво на модернизация и т.н.

Един от най-сериозните фактори, които оказват влияние върху промяната на възприятията на пола, е нивото на модернизация и честотата на контактите с макро-обществото. В този смисъл концепциите в различните ромски групи са различни, тъй като нивото на интеграция също е различно. Например в групата Рудари женската еманципация е по-силна, отколкото в останалите групи. В групата на по-традиционните и затворени общности еманципацията е много ниска, както в групата на Калдараши и Бургуджии.

В ромската общност контролът над жените е особено силен, защото се възприема, че жените предават идентичността, ценностите и нормите на групата на по-младите поколения.

Възприемането на пола в ромското семейство е подчинено на патриархалното разбиране за лидерството на човека. Без значение от коя група е, семейството все още приема момчето като човек, който носи семейния потенциал. Неслучайно да имаш момче е много важно в семейство Калдараши. Има много случаи на осиновяване на момчета от семейства, в които има само момичета, поради постоянната традиция, че „момчето се грижи за родителите“. В традицията на Калдараши най-малкото момче, което ще се грижи за родителите, остава в родителската къща. Както беше посочено по-горе, това не е концепция, ограничена само до общността на Калдараши. Подобна вяра беше споделена и в интервютата с много по-модернизирани жени от Рудари; те имат характеристики, по-близки до макро-обществото и имат по-развити процеси на еманципация на жените.

Както и в други общности със запазена патриархална структура, честта на мъжете и семейството не зависи от постиженията на мъжете в икономическата, политическата или културната сфера, а от поведението на жените. Ето защо се очаква „добрата жена“ да бъде девствена до сватбата си; да се ожени рано за момче от нейната група; да се роди бързо син и евентуално повече деца; да бъде вярна на съпруга си; да поддържа примерно домакинство; да организира работата на снахи и дъщери; да се грижи за мъжа, децата, възрастните и болните.

Съществуващите възприятия за позицията и ролята на жената в различните ромски групи до голяма степен определят разликата в социализацията между момчетата и момичетата, съответно между мъжете и жените в семейството. Докато мъжете имат по-интензивни контакти с институциите и като цяло с макро обществото, те са по-адаптивни и отворени за промени, дори и да не осъзнават това. За сметка на това жените, които имат по-малко контакти извън семейството и общността, много често искат промяна, но не знаят каква промяна и как да я постигнат. Дискриминацията от външното общество и институция също добавя към проблема: ако ромска жена реши да се оплаче в полицията за систематичните побои на съпруга си, тя рискува да бъде отхвърлена от всички останали за нейното “предателско поведение” и т.н. 

 

Можем да класифицираме възприятията за насилие в няколко категории:

  • „Причиняване на физическо и психическо увреждане на човека“, което подчертава последиците от домашното насилие върху жертвата;
  • „Побоища, заплахи, принуда, изнасилване“ – специфични, най-често срещани и разпознаваеми актове на насилие, както и поведение на извършителите;
  • Удовлетворяване на „желанието за власт и контрол“ на мъжа, като разрушителната нужда, която поражда домашно насилие;
  • И не на последно място категория, която обединява всички горепосочени категории, т.е. „причиняване на физическо и психическо увреждане на човека“, „побоища, заплахи, принуда, изнасилване“, „преследване на власт и контрол“.

 

Повече за проучването можете да намерите ТУК