Проведена дискусия на тема “Защо трябва да посещават учениците редовно училище”

Атанас Атанасов към ОУ “Иван Вазов “, с. Устрем, общ. Тополовград

В разгара на треската преди коледните и новогодишни празници, медиаторите продължават да работят неуморно, да изслушват, да дават съвети и примери колко е важно образованието на децата. Така бе проведена и дискусията в ОУ”Христо Ботев”, село Синапово от образователният медиатор Атанас Атанасов към ОУ “Иван Вазов “, с. Устрем, общ. Тополовград на 19.12.2022. Той бе поканен като медиатър с по-голям опит. Тема на срещата бе “Защо трябва да посещават учениците редовно училище” и “Превенция на ранните бракове”. Дискусията бе интересна и завладяваща като децата споделиха много лични неща: мечти, трудности и постижения. Атанас Атанасов представи и презентация с която постави началото и интересна дискусия за ранните бракове. Всеки сподели различни примери за по-добър свят във връзка с тяхното образование. В ОУ”Христо Ботев”, село Синапово също има образователен медиатор с който беше проведен разговор какви трудности срещаме в нашата работа като образователни медиатори. Медиаторът получи методическа подкрепа и насоки как се създава “Родителски Клуб”. Обещахме си да оформим една общинска мрежа от медиатори, за да си помагаме.

Медиаторът сподели как се почувства след срещата с учениците: “Като дядо Коледа сред децата, един дядо Коледа, който изслушва мечти”! Весели празници!