Работа на терен на Ерфе Адем Туталъ в град Банско

На 13.10.2022 г. образователният медиатор Ерфе Адем Туталъ към ПГТ “Алеко Константинов” гр. Банско проведе работа на терен в ромския квартал в град Банско. Целта на посещенията е да се видят отсъстващи ученици и причината за тяхното непосещение. Според медиатора разговорите с родителите и ежедневните посещения по домовете са начин за мотивиране на ученици да посещават редовно училище и да продължат своето образование. С  по–висока степен на образование децата могат по–лесно да си намерят работа. Усилено трябва да се работи и с родителите, за да им се обясни колко е важно децата им да завършат своето образование, да има промяна в начина на мислене в квартала.

 

Изготвил: Стефан Стефанов, образователен медиатор