Работа на терен в село Батак

На 28.01.2022г. Стефан Стефанов –  образователен медиатор-координатор към Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” посети ромската махала в. с Батак, като се срещна с родители по метода от врата на врата. Поводът за срещата бе консултации с родителите относно учебния процес. Посетени бяха домовете на ученици, които системно отсъстват от училище за разясняване на причините за тяхното отсъствие. Тези срещи с родители се провеждат, за да се установи мотивацията и нагласата  на самите родители  относно образованието на децата им.