Обява за 2 позиции за регионален образователен координатор за Югоизточна България и за Централна Южна България

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – В.Търново обявява 2 свободни работни места за следните длъжности:

  • РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
  • РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе работи с мрежа от над 270 училища за въвеждане на интеркултурно образование и създаване на благоприятна мултикултурна среда.

Описание на длъжността и основни приоритети:

В рамките на програмата “Всеки ученик ще бъде отличник – 2” Център Амалипе търси да назначи ДВАМА регионални координатори ЗА ЮГОИЗТОЧНА и за ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

Регионалният координатор:

o Работи пряко с училищата, включени по проект “Всеки ученик може да бъде отличник -2” от съответния регион – посещава на място всяко от училищата минимум един път на два месеца

o Оказва методическа помощ по реализацията на педагогическите дейности, насочени към образователна интеграция и работа в мултикултурна среда

o Подпомага работата с ученици, застрашени от отпадане и с ученици, отпаднали от образователната система

o Осъществява мониторинг и контрол върху работата на училищата, включени в проекта, за реализиране на заложените в проекта дейности и създаване на благоприятна мултикултурна среда

o Развива дейностите на организацията в образователната сфера

o Изготвя периодични доклади

o Работи с документация

 

Изисквания към кандидатите:

• Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности и психология

• Педагогически стаж в мултикултурна среда – минимум 3 години

• Опит в обучението на учители

• Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция

• Активен шофьор и личен автомобил (задължително)

• Умения за работа в екип

• Способност за бързо и адекватно вземане на решения;

• Отлични комуникативни умения;

• Аналитично мислене и инициативност.

• Отлична компютърна грамотност

• Владеенето на английски език е предимство

 

Необходими документи за кандидатстване:

• Мотивационно писмо и есе на тема: “Какви мерки са необходими за преодоляване на отпадането на ромските деца от училище”

• Автобиография

• Копие на доклад или друга разработка на тема “Образователна интеграция”, с която кандидатът е участвал в конференция, форум, или е публикувал в специализирано списание, сборник и др.

• Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто

• Копие от шофьорска книжка – представят се при интервюто

• Други документи, удостоверяващи минал опит – представят се при интервюто

 

Център Амалипе предлага:

• Работа в динамична среда

• Възможност за кариерно израстване

• Атрактивно заплащане

• Участие в различни международни и национални проекти

 

Тип работа: пълен работен ден, на трудов договор

Ниво: експертен персонал

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА САМО НА Е-МЕЙЛ!

Срок за подаване на документи:  4 октомври 2019 г. по ел. поща: jobs@amalipe.com Документи, които НЕ СЪДЪРЖАТ необходимите документи, както и документи, получени след крайния срок, НЯМА да бъдат разглеждани.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.