Работна среща с представители на институциите в село Батак

В село Батак образователният медиатор – кординатор Стефан Стефанов проведе работна среща с представители на институциите в селото. На срещата присъстваха  кмета на село Батак Зенко Маринов, секретаря на НЧ “Събуждане“  Иринка Димитрова, Нина Емануилова – представител от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ село Батак, Иваничка Ботева Кръстева – председател на родителски клуб към училището, както и Маргарита Маринова – медицински работник към училището. На срещата медиаторът представи дейностите, които са извършени през тази учебна година като се наблегна на работата на терен и кампаниите, които се проведоха относно връщане на ученици в училище. Стефан Стефанов разясни кампаниите, които се организираха от ЦМЕДТ „Амалипе“: Рома прайд – ден на ромската гордост и култура, Ден на толерантността, Ден на майчиния език, 8 април международен ден на ромите. Представени бяха няколко случая на върнати деца в училище, след намесата на образователния медиатор и екипа на Център „Амалипе“. Беше обсъдено и обучението по време на пандемията и информационните кампании по места в кварталите, където хората придобиваха цялостна картина от информацията, която получаваха. Също така се обсъди обучението в ОРЕС и получаване на необходимите материали от учениците, които им се предоставят от медиатора. Обсъди се темата за включването на родителите в образователния процес, чрез сформиране на активен, работещ родителски клуб. Все по-належащо е повече родители да се включват в дейности на училището като кампании, срещи и други. В най-скоро време предстои среща с родители от училището и представители на институциите в село Батак, където да се разгледат добри  практики във вид на презентация, подготвена от образователния медиатор Стефан Стефанов.