Образователният медиатор Радослава Спасова работи активно с родителския клуб към ОУ “Христо Ботев”

Образователният медиатор Радослава Спасова към ОУ “Христо Ботев” с. Крушовица, област Враца проведе среща с родители. Темите, заложени за обсъждане са: безопасност на децата в интернет, превенция на ранните бракове, успеха на децата, вредата от наркотиците и други теми. Радослава споделя, че всяка среща с родителите е ползотворна и приятелски настроена, макар и неформална, родителите винаги се включват и присъстват. Медиаторът разказва, че обединени в родителски клуб, активните родители помагат на училището да работи по-добре и да образова по-добре децата, а също така помагат на децата да се учат по-добре и да имат по-щастливи мигове в училище. Родителите, които се включват в срещите са  активни родители, които доброволно се ангажират с дейности за по-добро бъдеще на своите деца като организиране на дискусии в родителския клуб, дискусии и участия в разнообразни училищни изяви, тържества, празници, кампании и др.