Дискусия на тема „Ранни бракове“ в град Пловдив

На 12.05.2022г. в ОУ  “Панайот Волов” град Пловдив се проведе среща дискусия с родители на тема “Превенция на ранните бракове”. Дискусията беше организирана от образователния медиатор Шабан Гебов. На дискусията присъства също и образователният медиатор Нели Николова. В дискусията се включиха повече от петнадесет родители представители на милета и хорахане-рома, както и ученици. Дискутираха се традициите в различните общности, техните стереотипи и нагласата им относно  ранните бракове. Всеки от присъстващите на срещата изказа своето мнение как да се намалят случаите на ранни бракове в общността. На участниците беше прожектиран филма „Между два ромски свята“, който представя няколко модела на живот и показва негативните страни на ранните бракове. По-късно в беседата се включи и психологът към училището Еленко Гешев, който говори на тема „Рискове от тютюнопушенето и превенция на употребата на  наркотични вещества“.