Ранното детско развитие на ромските деца обсъдиха представители на Уницеф, България и Хърватия

На 4-ти юни  с онлайн среща на високо ниво УНИЦЕФ за Европа, представители на министерствата на образованието на България и Хърватия и неправителствени организации представиха добри практики и научени уроци за ранно детско развитие на ромски деца.

По време на събитието бяха сподебени подходи и практики, както и конкретни и устойчиви резултати за децата от уязвими групи. Представителите на двете държави изведоха акцентите от техните стратегии и подходи за справяне с предизвикателствата.

Срещата откриха г-жа Нели Колева, съветник на министъра на образованието и науката в България и г-н Нандор Чапо, генерален директор за националните малцинства, Министерство на науката и образованието в Хърватия.

В първия панел  за включването  на ромските деца в предучилищното образование в България за национални политики и иновативни подходи за осигуряване на записване на ромски деца в предучилищно образование представи г-жа Виктория Кирилова, експерт Дирекция „Приобщаващо образование” към Министерство на образованието и науката. А г-жа Линка Тонева представи резултатите от подпомагането на децата в неравностойно положение и влизането им  в детска градина чрез експериментални доказателства от инициативата „Готови за училище“. Г-жа Силвия Станчева представи опита на Център Амалипе от работата на терен с детски градини с преобладаващ брой деца от ромски етнос и програмите, насочени към ранно детско развитие.

Във втория панел на срещата се разискваха темите за създаване на настройки за дългосрочно включване на децата в предучилищното образование в Хърватия. Г-н Милан Митрович, президент на Ромска младежка организация в Хърватия, представи Националния план за приобщаване на ромите 2021-2027 заедно с  г-жа Клаудия Крегар Орешкович, съветник в правителството и правителствената служба за правата на човека и правата на националните малцинства, както и г-н Нандор Чапо, генерален директор за националните малцинства, Министерство на науката и образованието.

В частта с обсъждането се включиха представители от всички източноевропейски държави, работещи по проблемите на децата от ромска общност. Едни от основните изводи бяха, че медиаторите са силно необходими, че е важно, научавайки езика на страната, децата да запазят майчиния си език; както и че правителствата трябва да заделят бюджет за обхват на децата и задължителния прием в детски градини на деца на 4 години подобрява обхвата на ромските деца.