Ромски медиатори извършват консултации за идентифициране случаи на дискриминация.

Ромски медиатори извършват консултации за идентифициране случаи на дискриминация. Медиаторите са базирани в различни населени места в страната, като тяхната работа е да се срещата с местната общност и да намерят случаи на дискриминация, които да бъдат докладвани в съответните институции. Ромските медиатори са добре познати на общността сред която работят, но въпреки това е трудно да се намерят случаи на дискриминация, които да се докладват. Това не означава, че няма дискриминация съобщават ромските медиатори, но то се дължи на страха в хората, че ако докладват случай на дискриминация спрямо тях, могат да бъдат отстранени от своята работа или да бъдат застрашени. Ромските медиатори, ще продължат да обхождат общини с концентрация на ромска общност, но освен това насърчаваме жертвите на дискриминация да се обърнат към нас или ромските медиатори или към съответните организации.

Ето и какво споделя един от ромските медиатори, който разяснява на общността, какво е дискриминация и как тя може да бъде разпозната и докладвана:

Провеждам срещи /консултации/ разговори с представели на общността. Разяснявам им какво е дискриминация пряка и не пряка, защото повечето хора не знаят точно какво е дискриминация, въпреки че са се сблъсквали с нея. В повечето случаи, в които хората споделят че са били обект на дискриминация това е от страна институции, но не са го осъзнавали. Също така повечето хора споделят, че са чували или те самите са били обект на дискриминация, като не са били допускани в заведения поради това че са по мургави. Били са непряко дискриминирани при кандидатстване за работа. Тези консултации ги правим с екип адвокати по проекта. Нашата работа е да осъществим първичен контакт с хората от кварталите, защото ние сме от същата общност. Продължаваме да работим по проекта да консултираме и откриваме нови случаи до края на проекта. Целта ни е колкото може повече хора да разберат, какво е дискриминация и към кого да се обърнат при нужда ако станат обект на дискриминация.