Проведе се работна среща и женски конгрес в Барселона по проект RTRANSFORM

В продължение на 2 дни – 6 и 7 октомври, Drom Kotar Mastipen, Испания бе домакин на работна среща по Проект RTransform. На срещата присъстваха двама представители на Център Амалипе – регионален координатор Силвия Станчева и доброволец, како и партньори от Гърция, Унгария и Великобритания.

По време на срещата бяха обсъдени проведените дейности на всяка партньорска органицазия до момента, в предварително поставените насоки – дейности свързани с млади момичета и жени от ромската общност, с цел повишаване на информираността на им за образованието на децата им, подкрепата на всяка жена като родител и промяна на техните нагласи и поведение по отношение на ранните бракове. Също така бяха обсъдени предстоящите събития до края на проекта, разпространението на резултатите от проекта, заключителната конференция уебсайта на проекта, информационните материали и др.

Отчетените резултати бяха добри, което обнадежди всички партньори, че трудът им не е напразен и че ситуацията във всички страни – партьори значително се подобрява – тенденцията е, че все повече жени – роми продължават своето образовани и подкрепят образованието на децата си, както и че ранните бракове намаляват. 

В третия ден, не случайно точно, в Университета в гр. Жирона се проведе двадесет и първия женски ромски конгрес, на който присъстваха повече от 300 жени от региона. Конгреса бе официално открит с представители на местната власт и на Ректората на университета, след което бе дадено място за представяне на истории на жени – ролеви модели. Бяха представени 5 истории, от които едната на Силвия Станчева. Жените споделиха за своите трудности и за това как са ги превъзмогнали и са успели да се образоват или как подкрепят своите деца в техния път на образоване. Конгреса продължи с работа по групи, в които участниците можеха да споделят коя история как ги е докоснала и какво си вземат за в бъдеще.

Всички присъстващи на конгреса жени повярваха още повече в силата на ромската жена. От споделените истории на различни ролеви модели ясно се открояваха силна воля и много упоритост. Да бъдат рамо до рамо им показа, че всички те са в правилната посока и вредните традиции малко по малко се променят. Споделиха, че връщайки се от конгреса имат още повече желание да се срещат с ромски жени, да ги мотивират да не се отказват от мечите си и да търсят заедно с тях начини за разрешаване на проблемите им. Конгреса подготви силни ромски жени, които да могат да бъдат още по-полезни една на друга.

 

Автор: Силвия Станчева

 

 

RTransform е международна инициатива, насочена към активното приобщаване на ромските жени и момичета в социалния живот и гарантирането на техните права. Проектът се фокусира върху насърчаване на равния достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот за ромските жени. Основната идея е да се създаде мост между ромските жени и младите момичета, да се изгради среда на доверие и приемственост, която да представлява възможност за диалог и дебат между различните страни.
Вече 18 години, нашите партньори от Drom Kotar, организират т.нар, „Срещи на студентки от ромски произход“ (RWSG), инициатива, която е организирана с активното участие на ромски жени от цяла Европа, които да обменят опит и идеи за успешната образователна интеграция и да покажат ролевите модели в общността, за да вдъхновят други ромски жени и момичета.

Целта на инициативата е да насърчи активни ромски жени от различни населени места да обединят около себе си други жени, с които да създадат пространство, в което да обсъждат темите, описани по-горе, да създадат подкрепа, мотивация и възможност за развитие.