В град Смядово се състоя информационна кампания относно първия учебен ден

На 08.09.2021 г. се проведе среща с родителския клуб, като темата бе свързана с всички въпроси на родителите относно предстоящата учебна година. Ремзие Хюсеинова, като образователен медиатор за град Смядово обясни на родителите и децата как ще присъстват в учебния процес.  Образователният медиатор напомни на присъстващите, че маската е задължителна при влизане в учебното заведение, а учениците от първи до четвърти клас няма да носят маски по време на час. Родителите споделиха проблеми, свързани с образованието. Един от тях е, че се страхуват да не преминат децата им в обучение от разстояние в електронна среда, защото повечето от децата изпитват затруднение при обучението чрез онлайн платформите, както и с техниката. Ремзие увери родителите, че дори да преминат в онлайн обучение децата, тя ще им помага и показва как се влиза в платформите; ще насърчава децата посещават редовно училище дори и онлайн.

Дейностите са по проект BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 „Община Смядово с грижа за всички“  .