В град Смядово и село Янково се проведоха лектории на тема “Успели роми”

На 06.03.2024г. в комплекс за интегрирани услуги гр. Смядово се проведе лектория на тема “Успели роми”. Тя бе организирана от Тодор Атанасов, който е образователен медиатор, Силвия Станчева, експерт по проекта и Валери Ангелов – експерт “Работа с родители”. На срещата като лектол бе поканена г-жа Ирина Митева, която е здравен медиатор в с. Ивански, община Шумен. Тя разказа за постигнатото в живота си пред присъстващите родители, както и сподели, че според нея образованието е пътят за интеграция на малцинствата. Ирина засегна с участниците и темата за ранните бракове в ромска общност. Лекторията бе по проект: BGLD-3.002-0004 “Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи” в общините Смядово, Ветрино и Болярово. Родителите и младежите споделиха, че разказаното от Ирина, им е повлияло вдъхновяващо и ги е накарало да помислят върху продължаването на тяхното развитие, както и това на децата им.

На 07.03.2024г. в ДГ “Радост”, с. Янково също се проведе лектория на тема “Успели роми”. Събитието отново бе организирано от Тодор Атанасов,  Силвия Станчева и Валери Ангелов. Главен говорител на срещата бе г-жа Ирина Митева, която е здравен медиатор към с. Ивански община Шумен. Пред събраните родители, тя сподели своите житейски постижения и подчерта важността на образованието за интеграцията на малцинствата. Не на последно място, разгледа и въпроса за ранните бракове в ромската общност. Лекторията бе по проект: По проект  BGLD-3.002-0004″Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи” в общините Смядово, Ветрино и Болярово.

 

 

 


Дейността е по проект BGLD-3.002-0004 ” Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово”.