Среща с родители в село Устрем

На 13.05.2022г. Атанас Атанасов проведе среща с родители в с.Устрем, община Тополовград в  ОУ “Иван Вазов”. Темата бе обширна представи се презентация от образователният медиатор за превенция на ранните бракове. Изведоха се проблемите с уязвимите групи, защо образованието е важно за кариерното развитие и мястото на ромската жена в обществото. Дискусията бе интересна и обширна.

В началото на срещата медиаторът предразположи присъстващите, като им даде възможност всеки да се изкаже и да сподели какви са  мечтите им за техните деца. Родителите споделиха, че желаят децата им успешно да завършат средно образование. Някои от родителите споделиха, че мечтаят децата им да продължат своето образование във ВУЗ.

Постепенно медиаторът  провокира родителите да споделят своите виждания спрямо случаи на ранни бракове. За целта медиаторът  представи   филма „Два ромски свята“. При въпрос от страна на медиатора колко често са случаите на ранни бракове сред ромските младежи, родителите отговориха, че има единични случаи, но въпреки това ги има. Според родителите една от основните причини, водещи до ранни бракове, е липсваща комуникация между родители и деца. Често младите хора, навлизайки в тийнейджърска възраст се сблъскват с проблеми, свързани със съзряването и израстването.

Медиаторът трябва да бъде мост между училище – дете и родители, тъй като той работи на терен в насока превенция на ранните бракове. Медиаторът провежда кампании за превенция на ранните бракове, общностни беседи и обучения с родители, работи по случаи, провежда лектории и консултации. В края на срещата медиаторът Атанас Атанасов определи дата за следваща среща с цел по-голяма информираност на родителската общност и добави, че непременно трябва във всяко едно училище да има образователен медиатор.