Среща на образователните медиатори за споделяне на опит.

На 30-ти март Център „Амалипе“ организира среща на образователните медиатори за споделяне на опит, като в срещата бяха поканени и партньори по проект Dream Road, също да споделят своя опит, защото в рамките на проекта предстои създаването на подобна мрежа на фасилитаторите. В срещата взеха участие повече от 120 образователни медиатора/фасилитатори, както и партньорите от RIS Mansion Rakičan, Zala County Regional Development Agency Nonprofit Ltd., Nevo Parudimos Association, Terre des Hommes Moldova, Zala County Government. По време на срещата се включиха медиатори от различни държави, които споделиха своя опит в работата си на терен.

Освен това по време на срещата Атанас Атанасов сподели, като добра практика изработената в рамките на проекта учебна лаборатория. Учебната лаборатория представлява реновиран училищен автобус оборудван с лаптопи, телевизор, мултимедия, озвучителна техника и оборудван лекарски кабинет. Ученици от училището, подкрепяни от учителя Владимир Иванов напълно реновираха и изградиха мобилната учебна лаборатория. Техниката е закупена по проект Dream road (Път Мечта). Мобилната учебна лаборатория цели иновативни подходи за улесняване на цифровата, информационна и функционална грамотност, където силното сътрудничество на ромските общности, публичните власти, както и местните общности като цяло е от ключово значение за постигане на успех.