Среща с родителския клуб в ОУ “Христо Ботев“ село Кукорево по Проект „Равен достъп до училищно образование“

Ташка Мутафова, образователен медиатор към ОУ “Христо Ботев“ село Кукорево, част от мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, проведе среща с представители на родителския клуб, които участват в Проект „Равен достъп до училищно образование“. Срещата бе в два модула, като първият модул бе теоретична част как родителите да влизат в платформи, които дават информация за учебния процес в училището. Втората тема, която се обсъди бе посещението на учениците в училище и тяхното мотивиране от родители. Вторият модул бе практически: родителите се научиха как да влизат в програмата „Школо“, за да наблюдават оценките и отсъствията на своите деца. Лектор на обучението бе госпожа Ана Минкова.

 

Изготвил статията: Стефан Стефанов