Образователният медиатор от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Добролево проведе среща с родителския клуб

Силвия Павлова – образователен медиатор в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Добролево, общ. Борован, проведе беседа с родители във връзка с нередовното посещение на деца в училище. На срещата се обсъдиха основните причини за отсъствието на учениците в училище, както и важните неща за учениците, че трябва да се включат в извънкласни дейности, които са привлекателни и полезни за тях  и съответстват на техните интереси. С включването на учениците в училищни тържества, колективно отбелязване на празници и годишнини с рисунки, предмети, украси, деца и родители ще бъдат ангажирани и мотивирани да участват в повече дейности. По този начин се повишават и  положителните нагласи за участие в училищния живот и редовното посещение  в учебните занятия.

По време на беседата родителите  бяха предизвикани да помислят върху това, че те са тези, които трябва да вземат решение – децата им да не отсъстват от училище, за да имат зад гърба си добро образование. С изнесените беседи се цели повишаването на чувствителността на ромската общност спрямо този проблем, както и осъзнаване на необходимостта от промяна в нагласите като цяло, което започва с малките, но тежки крачки, свързани с по-честата провокация за осмислянето на  проблемите с образованието. Родителите получиха мотивация за това, че имат нужния потенциал да разчупят стереотипите и да поведат общността към промяна.