Представители на Център Амалипе участваха в среща в РУ- Горна Оряховица

На 15 септември Атанас Атанасов и Валери Ангелов, експерти развитие на местната общност към Център “Амалипе”, се срещнаха с представители на РУ – град Горна Оряховица и на местни общности. Срещата бе инициирана от началника на РУ – Горна Оряховица Мариян Димитров Лонгинов, за да да бъдат обсъдени нарастващите хулигански прояви в района, особено в кварталите “Гарата” и “Калтинец”, както и проблемите с нарушаване на Наредбата за обществения ред и вдигане на шум след 23:00 часа.

Мариян Лонгинов откри срещата като поздрави участниците и обясни необходимостта от това събиране. Той разказа, че събития наскоро са предизвикали използването на полицейска сила, т.к. нарушителите са се съпротивлявали на законните действия на полицейските служители като даде два конкретни примера, в които е било необходимо да бъде използва сила срещу нарушителите.
Присъстващите представители на местните общности са лица, които са разпознаваеми и уважавани в тяхната среда. С тях бяха обсъдени начини за предотвратяване на подобни инциденти и за спазване на законите, особено Наредбата за обществения ред и вдигане на шум след 23:00 часа.


След това думата взеха представителите на Център “Амалипе”. Валери Ангелов подчерта важността на това, че задълженията са на всички граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност. Той сподели личното си недоволство, ако някой от съседите му действа небрежно след 23:00 часа и вдига шум. Валери Ангелов подчерта, че лидерите на общностите трябва да изиграят важна роля в образованието на по-младите поколения и в насочването на техните родители към спазване на законите.
Атанас Атанасов също сподели своя личен опит за спазване на законите в страната и подчерта, че етническата принадлежност не трябва да определя дали някой е престъпник или не. Той насърчи младите хора да имат добри ролеви модели и призова за сътрудничество между общностите в решаването на подобни казуси.
Полицаите, присъстващи на срещата, обясниха, че тяхната работа е да поддържат закона и да осигурят безопасност за всички граждани. Те подчертаха, че търсят сътрудничество от страна на общностите, за да могат да изпълняват задачите си ефективно.
В края на срещата бе взето решение да се организира по-широка среща с участието на хора от различни ромски групи. Представителите на Център “Амалипе” обещаха да споделят своя личен опит и да бъдат мост между общностите и институциите. Целта на тази следваща среща ще бъде да се разясни важността на образованието, развитието на личността и спазването на закона от всички граждани в Република България.
Това събитие е стъпка към по-добро сътрудничество между различните общности и институциите в град Горна Оряховица и подчертава важността на обединението в усилията за по-добро общество и спазване на законите.