В Смядово, Веселиново и с. Янково се проведоха лектории на тема “Успели роми”, вдъхновявайки родители, ученици и учители

 

Смядово 

В Комплекса за интегрирани услуги в град Смядово на 01.02.2024 г., се проведе вдъхновяваща лекция на тема “Успели роми”. Събитието бе организирано от Валери Ангелов, Силвия Станчева и образователния медиатор Тодор Атанасов. Целта бе да се споделят вдъхновяващи истории на хора от ромския и турски произход, които да мотивират родители и ученици от 11 и 12 класове да се стремят към постижения, независимо от трудностите, пред които са изправени в семействата и обществото.
Основните говорители на събитието бяха Атанас Атанасов- експерт работа с родители към ЦМЕДТ Амалипе гр. Велико Търново и полицая Адем Ахмедов – криминалист в ОДМВР Велико Търново, които споделиха своята вдъхновяваща история за успех. Те подчертаха важността на образованието, настойчивостта и мотивацията в постигането на лични и професионални цели. Адем и Атанас разказаха пред ученици и родители техните постигнати цели до сега в живота. Споделиха предизвикателствата, пред които са се изправяли, за да успеят в живота
Родителите и младежите споделиха, че това са едни истории, които вдъхновяват за продължаване на тяхното развитие, така и на децата им.

 

с. Янково
На 01.02.2024г. в ОУ ,,Христо Ботев“ с. Янково се проведе вдъхновяваща лектория на тема “Успели роми”. Събитието бе организирано от Валери Ангелов, Силвия Станчева и Тодор Атанасов. Целта бе да се споделят вдъхновяващи истории на хора от ромския и турски произход, които да мотивират родители и ученици от 11 и 12 класове да се стремят към постижения, независимо от трудностите, пред които са изправени в семействата и обществото.
Основният говорители на събитието бе Адем Ахмедов – криминалист в ОДМВР Велико Търново, който сподели своята вдъхновяваща история за успеха в живота. Адем подчерта важността на образованието, настойчивостта и мотивацията в постигането на лични и професионални цели. Не на последно място Ахмедова разказа за предизвикателствата, пред които са се сблъсквали по пътя си към успеха, за да стане полицай в ОДМВР Велико Търново.

с. Веселиново
На 01.02.2024г. в село Веселиново община Смядово се проведе вдъхновяваща лекция на тема “Успели роми”. Събитието бе организирано от Валери Ангелов, Силвия Станчева и Тодор Атанасов. Целта бе да се споделят вдъхновяващи истории на хора от ромския и турски произход, които да мотивират родители от малцинствата. Основният говорители на събитието бе Ангел Ангелов образователен медиатор в Шумен, който сподели своята вдъхновяваща история за успеха като ром. Ангел подчерта важността на образованието, настойчивостта и мотивацията в постигането на лични и професионални цели. Ангелов разказа пред родителите за предизвикателствата, пред които са се сблъсквал, за да успее в живота.
Родителите споделиха, че това е една история, която ги вдъхнови за продължаване на тяхното развитие, така и на децата им. Нещо повече след срещата с Ангел хората от общността попитаха къде могат да завършат средното си образование, историята, която разказа Ангел мотивира родителите и средношколците да продължат тяхното развитие.

Срещите, която се състоя в с. Веселиново е по проект: BGLD-3.002-0004 “Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово”, като създаде възможности за уязвимите групи в общностите да учат и се вдъхновяват от успешни роми и техните истории на успех.
Този вид инициативи са от съществено значение за постигането на социално включване и развитие на уязвимите групи и създаването на образователна и социална среда. Вдъхновението и мотивацията, които събития като това предоставят, могат да бъдат движещата сила зад по-доброто бъдеще за всички.

Дейността е по проект BGLD-3.002-0004 ” Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово”.