Център Амалипе организира десетата традиционна вече среща на учители роми с Министъра на образованието: какво сподели Министър Вълчев за връщането към присъствено обучение и други актуални въпроси

И тази година Център Амалипе спази традицията да организира среща на учители и бъдещи педагози от ромски произход с министъра на образованието по повод на Международния ден на ромите 8 април. Поради извънредното положение срещата се проведе онлайн чрез платформата Zoom. Над 70 учители от ромски произход задаваха въпроси на министър Красимир Вълчев, Грета Ганчева – ръководител на проект „Подкрепа за успех“ и Лало Каменов – изпълнителен директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Срещата бе организирана от Център „Амалипе“ за десета поредна година по повод на Международния ден на ромите – 8 април.

Цел на срещата бе да насочи вниманието към големия брой педагози от ромски произход, които работят в образователната сфера в България и по този начин да допринесе за промяна на нагласите към ромската общност, да повиши чувствителността към необходимостта от подкрепа сред институциите на ромите, обучаващи се в педагогически специалности, както и да даде възможност учители и студенти по педагогика от ромски произход да споделят относно своя път от махалата до университета, след това до класната стая като учители; предизвикателствата, с които са се сблъскали по пътя, какво ги е мотивирало да успеят и в същото време да запазят идентичността си, как се борят със стереотипите и др. *

По време на срещата ромските педагози споделиха своите предизвикателства по пътя на професионалната реализация и съответно зададоха въпросите, които ги вълнуват – като роми и като педагози: за режима на връщане към присъствено обучение, за стереотипите и предразсъдъците в образователната система, за сегрегацията на ромските деца в обособени училище, за бъдещето на образователните медиатори и др. Участниците разговаряха с министъра по най – острите въпроси, касаещи образованието на ромските деца и тяхната работа като педагози: образователната сегрегация, пълния обхват и превенцията на отпадането от училище, въвеждането на интеркултурно образование. Очаквано, те засегнаха и множество въпроси, свързани с обучението от разстояние в електронна среда, националното външно оценяване в условията на пандемия, продължаването на проект „Подкрепа за успех“ и ред други. Какво сподели Министър Вълчев и експертите от Министерство на образованието, можете да видите по-долу.

Министерство на образованието и науката планира учениците да започнат връщане към присъствено обучение веднага след ваканцията. То ще стане по начина, по който бе прекъснато в средата на март – в класните стаи ще се върнат всички начални класове и три от прогимназиалните / гимназиалните класове. В училищата с малък брой ученици вероятно ще могат да се върнат присъствено и всички други класове, в които има само по една паралелка в клас.

Относно връщането на учениците в присъствена форма, министър Вълчев уточни, че окончателното решение ще бъде взето от Министъра на здравеопазването и оповестено в четвъртък, 8 април. Най – вероятно ротацията на прогимназиални и гимназиални класове ще е през две седмици, така както бе до средата на март. Предложението на МОН е в класните стаи първо да се върнат учениците от 7, 8 и 10 клас, след което – при благоприятно развитие на пандемията, на тяхно място ще застанат 5, 11 и 12 клас. Едва накрая ще се завърнат 6 и 9 клас. Министър Вълчев посочи, че е важно задържането в класните стаи на началните класове, за които настоящата учебна година протича преди всичко присъствено.

 

До месец училищата ще започнат да получават компютърни устройства по механизма “REACT-EU”, сподели министър Вълчев. Над 80 000 мобилни компютри ще бъдат предоставени на всички училища. Освен тях ще бъдат доставени и таблети за училищата с концентрация на ученици без устройства за обучение от разстояние в електронна среда.

Националното външно оценяване в 4 и 10 клас ще бъде проведено, като неговата основна функция е да даде ориентир как се развиват съответните випуски ученици. „Забранил съм на регионалните управления да сравняват училищата на базата на резултатите от НВО и да правят класации на училищата“, посочи Красимир Вълчев.

МОН планира да продължи проект „Подкрепа за успех“ с още една година, въпреки че бюджета на проекта е почти изцяло изразходен. Ще предложим на Изпълнителна агенция ОПНОИР да използват спестявания от други схеми и проекти, за да финансират “Подкрепа за успех“ с още една година. Имаме готовност да предоставим и допълнително финансиране от държавния бюджет, но при всички положения ще продължим допълнителните обучения, както и дейността на образователните медиатори.

 

Очаквайте подробна информация за проведената дискусия на министър Вълчев с учители роми на www.amalipe.bg

Осми април е Международен ден на ромите, предложен от Романи Юнион по време на Първия Световен ромски конгрес и утвърден през 1992 от ООН и Съвета на Европа. Днес Европейският съюз разпознава и отбелязва 8ми април като Международен ден на ромите. Тази година се отбелязват 50 години от първия Ромски конгрес и началото на модерното ромско движение. За да отбележим тази годишнина, ромските организации в България и Европа планират редица събития и дейности. Поради КОВИД-19 пандемията, всички събития ще бъдат онлайн.

Повече за 8 април, можете да видите тук

Вижте повече тук

Вижте още Център Амалипе ще отбележи 8 април с поредица от събития