Становище на Център Амалипе и мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” относно проявеното насилие към проф.Денков

Център Амалипе и училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ изразяват своето дълбоко възмущение от нападението над Министъра на образованието и науката проф. Николай Денков. Категорично е недопустимо български граждани, привърженици на която и да е партия или несимпатизиращи на такава, да се опитват да наложат никому неясни идеи чрез насилие и агресия.
Една от отличителните черти на Българското Възраждане е жаждата за образование и уважението към Учителя. Този стремеж и респектът към неговите основни носители съпровождат българския народ в десетилетията и след Освобождението и го превръщат в носител на модерни ценности. Образованието е основното средство за икономически растеж, което ще превърне българските граждани в истински свободни, мислещи и развиващи се личности.
Абсолютно недопустимо е нападението над Министъра на образованието и един от най-авторитетните български учени проф. Николай Денков! За времето, в което той ръководи Министерство на образованието, проф. Денков показа приемственост с основните достижения на предишното ръководство на МОН, ангажимент за създаване на приемаща и мотивираща среда за всяко дете, дори и в малките населени места, готовност за формулиране на политически решения заедно с гражданския сектор и педагогическата общност, желание да се запази максимално дълго присъствено обучение.
Обръщаме се към всички политически партии да не превръщат образованието в заложник на предизборната борба. Имаме нужда от искрен и добронамерен диалог за бъдещето на образованието, достъпа на всяко дете до висококачествени и модерни образователни услуги. Съвременното демократично общество трябва да формулира своите послания за образование чрез толерантност и условия за плурализъм, а не чрез насилие, агресия и юмруци. Това е и примерът, който искаме да дадем на нашите деца!