Становище на Център Амалипе по отношение на видео с директора на СУ “Христо Ботев”, гр. Брусарци

Всяко училище има мисията да възпитава своите ученици в дух на толерантност, уважение и разбирателство към различните етноси. Всеки педагог има задължението освен да познава  училищните политики за толерантност и недопускане на дискриминация  и да  прилага адекватни образователни стратегии, намиращи отражение в интеркултурното образование. Това е заложено и в Стандарта за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

Пример за успешно реализиране  на интеркултурни политики, изразяващи се чрез работа с местната общност, активизиране на формите за ученическо самоуправление, изучаване на фолклора на етносите е СУ “Христо Ботев”, гр. Брусарци. За съжаление, на 7-ми април 2023г. изразяването на уважение  към своите ученици във връзка с Международния ден на ромите 8 април се превърна в пошла медийна сензация, която урони престижа на училището и авторитета на дългогодишния и уважаван от общността директор, г-н Арсенов. Опитът публично да се унижи обществена фигура беше неуспешен, но остави отпечатък върху образователната институция и върху всички всеотдайни учители в малкото градче. Една историческа дата, белязала гибелта на хиляди роми не обедини, а раздели обществото, което явно само на думи уважава различните. Надяваме се, че следващият репортаж от училището ще отразява поредно спортно постижение, пореден спечелен конкурс или отбелязан празник и ще търси мостовете, който ни сближават, а не дуварите, който ни разделят.

Център Амалипе се присъединява към цялата училищна общност, която изрази публично подкрепа си към своя директор  и призовава всички, които търсят сензация да я потърсят в постигнатите успехи на учениците. Призоваваме РУО Монтана и МОН да защитят директора на СУ “Христо Ботев”, гр. Брусарци г-н Арсенов, а не да налагат незаслужено наказание за това, че успешно прилага разнообразни форми на интеркултурно образование!