Становище на Център Амалипе по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Център Амалипе изразява своята силна тревога относно внесения на 01.07.2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел със сигнатура № 054-01-60, който считаме, че противоречи на Конституцията, че е в разрез с правото на ЕС, демократичните принципи и че съдържа дискриминационни разпоредби. Приемането на законопроекта от Народното събрание, би имало изцяло неблагоприятен резултат върху гражданското общество в България. Нещо повече, той дава легална възможност за поставяне на гражданското общество в зависимост и създаване на легална възможност за политически репресии спрямо неудобните и критични организации.
Призоваваме народните представители категорично да отхвърлят предложения Законопроект като с това потвърдят, че България е демократична държава, чиито закони не се използват за ограничаване на гражданските права и политически репресии.
Становището на Център Амалипе може да бъде свалено оттук.
Снимка: pixabay.com