Кампания “Стара техника за ново начало” – Равносметката

Близо 800 устройства за дистанционно обучение –  компютри, таблети, лаптопи и други,  бяха набрани в рамките на кампанията Стара техника за ново начало, организирана от Център Амалипе и фондация Заедно в час. Те бяха предоставени на 76 училища, които веднага ги раздадоха на ученици без устройства, за да участват в онлайн дистанционно обучение. Над 70 дарители –  компании, фирми, организации и много граждани се включиха в благородното усилие. Защо бе организирана кампанията,  как  протече, какви резултати бяха постигнати и ще продължи ли през следващите месеци?

Причините

Една от най-големите трудности в условията на пандемия,  извънредно положение и социалната изолация бе да бъде продължено образованието и провеждането на учебните часове. Решението за това бе в дистанционното обучение, което постави изпитания на всички ангажирани в образователния процес.

За съжаление обаче, в условията на икономическа и социална криза, бедността е решаващо условие за достъпа до образованието, защото то сега е достъпно единствено и само във виртуална среда с помощта на модерните технологии. Проучване на Център Амалипе през месец март сред близо 200 училища показа, че в една четвърт от тях над 50% от децата нямат достъп до устройства, чрез които биха могли да се включат в онлайн обучение. В някои училища процентът на ученици без налични устройства надхвърляше ¾-ти от обучаемите.

Затова в края на месец март 2020 г. Център „Амалипе“ обяви Национална кампания за даряване на устройства “Стара техника за ново начало“ в подкрепа на образованието! Помолихме компании, организации и физически лица, които имат стара, но работеща техника или имат възможност да закупят такава с параметри, които да отговорят на нуждите на дистанционното обучение, да помогнат като се свържат директно с училищата, които имат нужда или с нас. Кампанията бе веднага подкрепена от нашите партньори от Фондация „Заедно в час“, които ни помогнаха изключително много в разпространението на Кампанията. Те приеха каузата ни за своя и ни съдействаха, за да достигнем до повече хора и фирми.

Кампанията

В началото поканихме училищата сами да заявят своите нужди чрез достъпен за всички интернет файл. Над 180 училища от цялата страна заявиха, че се нуждаят от 6500 устройства: смартфони, таблети, лаптопи, компютри, за да реализират качествено дистанционно обучение за всички свои ученици. И това стана само за първите 3 дни от обявяването на кампанията. В повечето от тези училища се наложи дистанционното обучение да бъде реализирано на две скорости: част от учениците участваха в онлайн уроци и други форми на интернет базирано обучение, докато други останаха пасивни или бяха достигнати единствено от образователните медиатори, които раздаваха принтирани уроци и задачи.

Неочаквано и за нас, кампанията бързо придоби популярност. Откликнаха много дарители –  както компании, фирми и организации,  така и много граждани. Част от тях избраха директно от списъка кое училище да подкрепят,  повечето предпочетоха да изпратят устройствата в офиса на Амалипе от където те бяха разпределени към очакващите ги училища и ученици. Част от тях – фирми в IT бизнеса – дариха нови компютърни устройства с високи характеристики. Също така получихме няколко големи парични дарения от УНИЦЕФ в България, Посолството на САЩ и Фондация „Америка за България“, От Татяна Рехмова и от бившия посланик на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел, чрез които успяхме да закупим нови таблети.

Организираме кампанията по възможно най-прозрачния начин. Поради големия интерес и нужди от страна на училищата,  решихме да даряваме по 10 устройства, за да помогнем на повече училища. В реално време онлайн чрез томбола определихме кои ще бъдат първите подкрепени училища,  като на два пъти изтеглихме по 30 и благодарение на многото дарители, успяхме да подкрепим всички изтеглени. В интернет файл отбелязахме получените и изпратените устройства,  като също така информирахме всеки дарител къде са подкрепяните от него ученици.

Получихме или закупихме 863 устройства,  допълнихме ги с още 30 от техниката на Център Амалипе и разпределихме всички към училищата,  а те – към своите ученици в нужда. Тази прозрачност беше част от нашата благодарност към дарителите и солидарност към подкрепените училища.

В рамките на първата фаза на кампанията набрахме 35459.08 лв., към които добавихме 62.12 лв., за да можем да закупим общо 299 таблета. Кои училища получиха от тези таблети, можете да проследите по таблицата тук.

Резултати:

Училища, получили техника – 76. Те са в цялата страна, обучават ученици в различни степени и етапи. Общото между тях е усилията, които полагат за по-доброто образование на всички деца и необходимостта от устройства, за да реализират онлайн дистанционно обучение.   Списък на подкрепените училища вижте тук.

Брой предоставяни на училищата устройства – 793. С всяко от подкрепените училища бе сключен договор, според който те предоставят устройствата на ученици за организирането на дистанционно обучение. Предоставяните устройства ще бъдат основата за формирането на училищен фонд, Чрез който ще бъдат подкрепени ученици и в бъдеще.

Обхванати ученици – около 1200 ученика. Дарените устройства бяха предоставени в семейства с повече от един ученик. Така бъде подпомогнато участието в дистанционно обучение на повече деца.

Дарители, в това число и фирми – 70.

За дарителите:

Благодарим изключително много на всички, които застанаха зад каузата ни! Огромно „благодаря“ казваме на дарителите:  УНИЦЕФ в България; TELUS International Bulgaria; Фондация Америка за България и Посолство на САЩ в България; Тръст за социална алтернатива в рамките на програма „Равен шанс – достъп до средно образование“; Теленор България ЕАД; КОК България ЕООД; МенторМейт България чрез Боряна Пейчева; ING Банк; Вестернахер и партньори кънсълтинг ЕООД; Българо-американска комисия за образователен обмен Fulbright; Стипендия “Борис Камиларов”;  Североизточно държавно предприятие – Шумен; Фондация „Фридрих Еберт“; Татяна Рехмова; бившият посланик на Швейцария в България Денис Кнобел; „Sparklet Solutions“ чрез Светослав Енчев; Биляна Цекова; Драгомир Зарев; Йонко Георгиев и много други дарители, които предоставиха индивидуални дарения.

Списък на дарителите вижте тук.

Ще продължи ли кампанията? 

Кампанията трябва да продължи. Трябва да продължат и застъпническите усилия пред МОН за подсигуряване на необходимите устройства за

Лена Парова, директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-гр.Ветрен с полученото дарение

дистанционно обучение за всяко дете.

Народното събрание обсъжда промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които регламентират нова форма на обучение – Обучение от разстояние в електронна среда. Тя ще се прилага в множество случаи и ще изисква учениците да притежават необходимите устройства или такива да им бъдат предоставени от съответното училище. Безспорно това е важна стъпка напред към модернизация на българското образование. Но също така е реална опасността тя да задълбочи различията в качеството на образование между различните училища и да постави в неблагоприятно положение учениците,  които не разполагат с устройства за онлайн обучение. Няма по-голяма изключеност от дигиталната изключеност! Затова е необходимо да продължим кампанията и да подпомогнем възможно най-голям брой училища и ученици.

Разбира се, няма как неправителствена организация да подсигури необходимите устройства за всички училища. Необходимо е Министерството на образованието и науката да направи така,  че училищата да имат свой фонд от устройства,  които да предоставят на децата в случай на необходимост. Предложихме това да стане чрез проектите Подкрепа за успех и Образование за утрешния ден. Постигнахме съгласие за Образование за утрешния ден. Необходимо е МОН да позволят набавянето на устройства и по други начини …

Център Амалипе, училищата и учениците, получили устройства ви благодарим безкрайно за подкрепата! Благодарим ви за това, че направихте мечтата на тези деца реалност! Детето, на което даряваш надежда днес, може да е лекарят, който ще спаси живота ти утре! #ЗаедноЩеСеСправим

Подробна информация за кампанията,  отзиви от дарителите,  подкрепените училища и от ученици, вижте в специалния бюлетин за кампанията тук.

Списък на подкрепените училища вижте тук.

Списък на дарителите вижте тук.