Стефан Стефанов, образователен медиатор-координатор

Уважаеми читатели,

Център Амалипе бе една от първите организции, които прилагаха пилотния модел за общностен модератор, в последствие образователен медиатор. В процеса на работа стана много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на образователните медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент ученици от етнически малцинства в България. Ето защо през 2021г. Център Амалипе започна серия от онлайн срещи и обучения за образователни медиатори, за да повиши техния капацитет в работата си сред общността. От март 2021г. до август 2021г. в онлайн срещите и обучения, организирани от Център Амалипе се включиха общо 225 образователни медиатори и социални работници от цялата страна.

В рамките на няколко седмици ще имате удоволствието да се запознаете с образователни медиатори, които Център Амалипе избра да бъдат медиатори-координатори. Тяхната роля ще бъде да координират и подпомагат лица, които правят своите първи стъпки в професията образователен медиатор. Чрез това ще се опитаме да популяризираме работата и дейностите на образователните медиатори.

Днес ще ви запознаем със Стефан Стефанов!

Казвам се Стефан Северинов Стефанов, завършил съм висше образование степен бакалавър – История и магистърска степен – История и съвременност на ЕС-Европейска интеграция – ВТУ.Към настоящия момент съм първи курс в магистърска програма управление на проекти. Работя в Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ от десет  години като образователен медиатор към Център за развитие на общността град Павликени. Акцент в моята дейност и идеология е активизиране и развитие на потенциала на хората от малцинствен етнос. Усилията ми са насочени към намаляване на дискриминацията и повишаване на социалната и икономическа интеграция. Целта ми е да променя обществената нагласа, за да покажа положителните им черти и качества. Искам хората от малцинствата да не робуват на досега възприетите стереотипи а да започнат да мислят за промяна. За да се подпомогне този процес на развитие трябва още много да се работи.    Успехът на интегрирането  е достижим само ако те го желаят ,защото интеграцията е двустранен процес. Аз лично се водя от мотото ,че успехът е заложен не във времето, мястото или обстоятелствата, а в човека.

 

Ако сте образователен медиатор и искате да сте част от “Мрежата на образователните медиатори”, може да ни пишете на имейл: cor.amalipe.vt@abv.bg или да се включите във нашата фейсбук страница, като кликнете на този адрес – https://www.facebook.com/groups/331621514717494

 

Медиаторите трябва да се превърнат в естествено и пълноправно допълнение на учителския екип. Те могат и трябва да работят наравно с учителите за устойчивото интегриране в образователната система на деца, които са застрашени от отпадане от училище.

Изготвил: Атанас Атанасов, координатор работа с родители.