Националната програма “Изграждане на училищна STEM среда” – въпроси и отговори

До края на първи юни, тоест 23.59 ч. училищата могат да кандидатстват с проекти по Националната програма “Изграждане на училищна STEM среда”. Тя е една от четирите нови национални програми, които ще бъдат реализирани през 2020 година със средства от националния бюджет. Ще финансира около 150 училищни STEM центрове. Допустими кандидати са държавни и общински училища на територията на България. Какво ще бъде финансирано в рамките на програмата и как могат да кандидатстват  училищата? 

Какво се има в предвид като “училищни STEM центрове”? 

Националната програма е насочена към създаването на нови училищни центрове – интегрирана съвкупност от специално създадени и оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности и развитието на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM). Всеки училищен център ще включва промяна в следните елементи: физическа среда (подобряване на вътрешната архитектура и обзавеждането на съществуващи пространства), технологии, учебно съдържание, методи на преподаване и управление на образователния процес. 

Кой може да кандидатства? 

  • Всички общински и държавни училища. 
  • Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

Ние сме малко селско училище. Имаме ли някакъв шанс? 

Разбира се! Обърнете внимание, че програмата има два компонента, като единият е за училища до 300 ученици. По този компонент ще бъдат одобрени 100 училища. 

Колко училища ще бъдат одобрени на първи кръг и колко на втори? 

По компонента за малките училища до 300 ученици и ще бъдат одобрени 200 училищни концепции на първи кръг, а от тях ще бъдат одобрени 100 проекта на втори кръг. По компонента за училище над 300 ученици ще бъдат одобрени 100 училищни концепции и 50 проекта. Шансът ви е много голям – ако кандидатствате, разбира се! 

Кога е срокът за кандидатстване на първи кръг? 

До краят на първи юни, 23.59 часа. Срокът за кандидатстване наистина е доста кратък, едва 20 дни след обявяването на програмата. Вероятно това може да възпрепятства част от желаещите училища. Нашият съвет към желаещите училища е да подадат проект на концепция, дори тя да не е докрай изпипана в детайли. Ще я доразработите на втори етап. 

Апелираме към Министерството на образованието при възможност да удължат срока! 

Кога ще бъде вторият етап на кандидатстване? 

Според сроковете на Националната програма, МОН трябва да селектира подадените проектни концепции за 20 дни, тоест до 21 юни. След като бъде обявен списъка на допуснатите до втория етап училища, те ще имат възможност да разработят проектите си за още 20 дни. Нашият съвет към училищата е от сега да започнат подготовката на проектите си. Това съдържа риск, ако концепцията не бъде одобрена…  но все пак е важно да имате достатъчно време за подготовка на същинския проект! 

Всички училища от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, администрирана от Център Амалипе, могат да се обръщат за съдействие при разработването на проектите към своя регионален координатор.

Подробна информация за програмата е достъпна на нейния уебсайт:  https://stem.mon.bg/