Център Стражица отбеляза Деня на сърцето

На 29.09.2021 бе проведена среща във връзка с отбелязването на 29-Септември „Световен ден на сърцето”. Заедно с родители от родителския клуб бе дискwтирана темата, посветена на профилактиката и контрола на сърдечно-съдовите заболявания. Образователният медиатор Ирена Михайлова раздаде информационни материали на родителите, за да се запознаят с информация за опасността от сърдечни заболявания и вредата от основните рискови фактори, част от които са: тютюнопушене, липса на физически упражнения, нездравословно хранене и прекомерна консумация на алкохол. Чрез тази кампания родителите биват насърчавани за по-ефективни превантивни мерки, за да се намали рискът от сърдечно-съдови заболявания.

   В информационните материали бяха описани,  кои са причините за възникване на тези заболявания. Повишено ниво на холестерол и глюкоза в кръвта; повишено кръвно налягане; недостатъчен прием на витамини от плодове и зеленчуци; завишен прием на сол; затлъстяване, тютюнопушенето, консумацията на алкохол, ниската физическа активност и нездравословното хранене са основните рискови фактори, водещи до сърдечно-съдови заболявания.

Дейностите са по проект: BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Стражица“