В Стражица се проведе среща с родители на тема “Дезинформация”

На 06.12.2023 г. се проведе среща с местната общност в гр. Стражица на тема “Дезинформацията в ромската общност” по проект RADIRIGHTS. Срещата с общността води образователният медиатор Ирена Михайлова. Обсъдиха се видовете дезинформация сред местната общност. Дезинформация е доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода или съзнателно да се въведе в заблуждение. Обществеността, като последиците от това могат да бъдат във вреда на обществения интерес сподели Валери Ангелов и Ирена Михайлова. Основните характеристики на дезинформацията са нейното преднамерено въздействие на поляризация на обществените нагласи, изразяваща се в разделение по важни обществени въпроси, способността ѝ да уронва доверието в институциите и да указва възпиращ ефект върху участието в демократичните процеси. В публичното пространство със същото значение се използва широко и фразата – ,,Фалшиви новини“, която е твърде политизирана и често се употребява за отрицателно етикетиране на независими критически журналисти или медии. Родителите също се запознаха с техниките и разпространението на дезинформация: Дезинформацията се осъществява чрез различни техники, които често биват съчетавани. Подправянето на документи, манипулирането на изображения, аудио и видео, данни или нечии изказвания, включително чрез изваждането им от контекст, са сред обичайните форми на създаване на дезинформация чрез фалшифициране. Участниците в срещата бяха попитани, дали има на медии, на които вярват и защо, също така дали има, на които не вярват и защо? Повечето от общността споделиха, че не гледат телевизия и не вярват на нищо, докато не го видят или с очите си. Ирена като медиатори и Валери Ангелов споделиха пред общността, че трябва да се научат да разпознават фалшивите новини от истинските, за да не бъдат дезинформирани и да вярват на различни интернет канали.