9 украинчета вече учат в СУ „Хан Исперих“ Нови пазар, което е част от мрежата на Център Амалипе

Тържество в СУ “Хан Исрепих”, на което има и деца от Украйна.

В СУ „Хан Исперих“ Нови пазар, което е част от мрежата на Център Амалипе “Всеки ученик ще бъде отличник”(създадена в рамките на едноименната програма, финансирана от Тръст за социална алтерантива) вече учат 9 деца от Украйна. Разпределени са според възрастта им съответно в първи, втори, трети, седми и осми класове. Децата са дошли в града със своите майки. Настанени са в различни къщи за гости в района. Посрещнати са добре както от ръководството на града и училището, така и от децата в училището. Кметът на града веднага е осигурил раници, а г-жа Венцислава Добрева, директор на училището, е набавила всички необходими учебници и тетрадки, а от Клуб Ротари са доставили хранителни продукти.

Редът на записване на децата в училище е започнал с изясняването на имунизационния им статус. Роднините им от Украйна са изпратили доказателство, че децата имат поставени необходимите ваксини, изисквани от РЗИ в България. След това майките украинки са изтеглили от сайта на РУО заявление за записване на децата в съответните класове.

В момента децата получават допълнителни часове по български език. Спокойни са, споделят, че им харесва в българското училище. Едно от момичетата е свирело на пиано в родното си училище и тук е получила възможност да продължи. А българските деца са показали и продължават да показват голяма гостоприемност. Помагат на своите нови съученици във всичко. Още с тяхното идване, на мобилните си телефони са инсталирали програма за превод. Така комуникацията помежду им е лесна, защото за децата няма значение кой какъв е. Те искат да играят, да учат и да живеят заедно! И го правят!