Посланикът на Конфедерация Швейцария в България Н. Пр. Раймунд Фурер се запозна с проблематиката, свързана с ромската общност в България

Посланикът на Конфедерация Швейцария в България Н. Пр. Раймунд Фурер посети 75 Основно училище „Тодор Каблешков“, гр. София заедно с делегация от Швейцария на 07.02.2023 г. В срещата се включиха двама представители на швейцарското Министерство на външните работи, представител на ЦМЕДТ „Амалипе“ – Анна Великова, както и директорът – Лава Коцева, помощник-учители, учители от ромската общност и образователни медиатори от училището, което е част от Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, създадена от Център „Амалипе“.

По време на посещението на гостите в училището, което е единственото съществуващо в кв. Факултета, те се запознаха с училищната база, с която разполага училището, някои части от която са осъвременени седмица преди срещата.

След танцов поздрав от учениците на училището – домакин, срещата приключи с дискусия за изясняване на проблематиката, свързана в ромската общност в България, на която се обсъдиха следните теми:

  • спецификата на работата на образователния медиатор – на гостите бе представена информация от участващите в срещата образователни медиатори, които работят към училището. Те споделиха, че една от най-големите трудности, които срещат по време на изпълнението на работата си, е да мотивират дългосрочно родителите да пускат децата си на училище. Друг сериозен проблем е наличието на безработни родители, които при регистриране на децата си в училището подават грешен адрес, което затруднява посещенията на образователните медиатори в случай, че съответно дете не посещава училище. Представителят на Център „Амалипе“ уточни, че в момента не е ясна точният брой на образователните медиатори в България, но те са поне 1200-1300;
  • на гостите бе разяснено, че образователните медиатори се назначават както по Национална програма за образователните медиатори и социалните работници, така и се отделят средства по уязвимите групи. Преди това техните заплати са изплащани по „Подкрепа за успех“. Представителят на Център „Амалипе” разясни, че при тяхното назначаване те не преминават през въвеждащо в работата им обучение, за разлика от здравните медиатори, поради което те често имат нужда от съвети и помощ при осъществяване на работата им. В помощ им служи и неформално създадената мрежа на образователните медиатори от Център „Амалипе“, в която те се допитват до по-опитните медиатори в случай на срещане на трудност;
  • Ранните бракове сред ромското население – в хода на дискусията бе изяснено, че голяма част от ромското население спазват традицията за ранни бракове, поради което се затрудняват и усилията за намаляване на отпадането на учениците. Установи се, че служителите в училището и образователните медиатори разбират за ранен брак едва след като това вече е факт. Медиаторите поясниха, че причините за това са както самите традиции, така и икономически (липса на трудова заетост на родителите);
  • трудностите, които срещат учениците, живеещи в бедност, както и причини за непосещаемост на часовете.

На гостите бе представен кратък филм, който ги запозна с кв. Факултета и условията, в които живеят родителите и децата, който можете да видите ТУК

Автор: Анна Великова
Източник снимки: 75 Основно училище “Тодор Каблешков”, гр. София

 

Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” включва 287 образователни институции от цялата страна, които са се обединили в постигането на целите на програмата на Център “Амалипе” и подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Целите включват: превенция на отпадането и задържане на всички ученици в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.