Tрадициите – път към толерантност и активна гражданска позиция

Димка Шидерска, Цветелина Тончева, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стралджа В двадесет и първи век – векът на динамичното развитие, приспособяването към промените и възприемането на иновациите е равнозначно на оцеляване, на възможност за съществуване и по-нататъшно развитие. Измененията в образователната система са реално отражение на преустройството в социалната сфера. Междуетническата среда е […]

Read More