Теренна работа в ромската махала в град Самоков

Образователният медиатор  Нели Асенова  съвместно с  учители от ОУ „Неофит Рилски“ град Самоков посетиха ромската махала в град Самоков на 27.01.2022г., където раздадоха учебни материали на учениците, които са карантинирани и не посещават училище. Учениците са карантинирани поради факта, че са имали контакт със заразени с COVID-19 съученици. При посещението на терен образователният медиатор проведе разговори с родителите и децата в квартала като разясни противоепидемични мерки, които се спазват в училище.  Мерките  имат за ​​цел да осигурят   безрискова среда  за здравето на учениците и училищния екип в училището.