Директори на училища, образователни медиатори, активисти и доброволци отбелязаха Деня на толерантността 16-ти ноември

За поредна година директори на училища от цялата страна, които са част от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, както и медиатори от Мрежата на образователните медиатори, отбелязаха за пореден път Деня на толерантността – 16-ти номеври. Чрез множество кампании бе отбелязан Международният ден на толерантността. На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларацията за принципите на толерантността. Като член първи на същата е залегнала дефиницията на това понятие: „Толерантност е уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност.”

Ето как по места е отбелязан Международният ден на толерантността:

с. Батак

По повод Международния ден на толерантността 16.11.2023 г. в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ село Батак се проведе кампания. Учениците изработиха флаери на толерантността, които бяха подарявани на случайни минувачи и учители.

Също така бе изработено табло на толерантността, където всеки да напише своето послание. Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията. На събитието присъстваха директорът на училището г-н Шенай Нуриев, образователният медиатор Стефан Стефанов и учители.

 

Стражица

И тази година с помощта на образователния медиатор отбеляза “Международния ден на толерантността”, заедно с ученици и родители. Учениците от ученическия съвет на СУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица изработиха табло по темата. Учениците от 2 и 10 клас , дадоха началото на инициативите за деня на толерантността като се снимаха с изработен от тях плакат под надслов: “Нека бъдем толерантни“. По-малките малчугани също се включиха в кампанията заедно със своите учители.

Усилията са насочени към преодоляване на стереотипите и негативните нагласи сред младите хора чрез образователни дейности и такива инициативи, които да засилят взаимодействието между младежите от различни етноси. Тази кампания цели да покаже, че всички хора са еднакви и трябва да има толерантност между тях. Част от посланията, които бяха написани пожелания бяха: Да бъдем по добри, Да сме толерантни, Да се уважаваме.

Независимо къде живеем, в какво вярваме, дали имаме някакво увреждане, всички искаме едно и също – да споделим с другите своя свят, чувства, възможности, красотата, която притежаваме, да може да дадем някому любовта си. Точно тези прилики ни обединяват и ни подтикват да бъдем толерантни.

Шумен

Ученици от СУ “Трайко Симеонов“ гр. Шумен – гимназиален етап зарадваха живеещите в Дома за стари хора “Д-р Стефан Смядовски”. Те поднесоха на всекиго по цвете и собственоръчно изработена картичка с послание.

Добрич

Тържество по повод Денят на толерантността с ученици от ОУ “Н. Й. Вапцаров” гр. Добрич. За отбелязването на Деня на толерантността бе поканен гост: г-жа Ш. Касабова – регионален представител от Комисията за защита от дискриминация. “Всеки от нас е уникален и заслужава разбиране и толерантно отношение към себе си, стига той да е толерантен към другите.”

Пловдив

Образователният медиатор Фатме Арслан, която създаде музея на етносите преди година на същата дата, покани училищния персонал на кафе и чай на “толерантността“ в училище заедно с представители на различни общности от града на тепетата. Може би ще е вече като традиция в училище, за да бъдем като модел и пример на нашите възпитаници, които в училището са от поне 5 етноса.

Средец

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Средец отбелязаха Деня на толерантността, като всички ученици написаха какво значи толерантността за тях!

 

 

 

 

 

 

 

Септември

По повод Международния ден на Толерантността учениците от ПГ по МЗС представиха свои презентации, есета и украсиха ,,Дървото на толерантността” с най-красивите думи: приятелство, любов, доверие, благородство…..

Инициативата протече под наслов “Различни, но приятели!”

Сухиндол

И тази година малките ученици от СУ “Св. Климент Охридски” гр. Сухиндол и образователният медиатор отбелязаха „Международния ден на толерантността”. Част от направените рисунки носят посланието “Да бъдем по добри, да сме толерантни, да се уважаваме”

 

 

 

 

 

 

Селановци

Учениците от ОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Селановци заедно танцуваха и пяха, взаимно си обещаха, че ще са добри и толерантни не само на този ден!

 

 

 

 

 

 

Крушовица

Толерантността е короната на едно общество, постигнало усещането за цялост, въпреки различията. Толерантността е короната на едно общество – короната, която показва колко пъстър е животът, благодарение на това, че сме различни! Да бъдеш толерантен днес в многообразието от различия и феерия от цветни хора – на това се учат учениците в ОУ “Христо Ботев”, село Крушовица, област Враца. 

Да обичаш другите и им прощаваш така, както на себе си е пътят към един по-добър свят. С послания за доброта, търпение, разбирателство и приятелство учениците отбелязаха Международния ден на толерантността.

Омуртаг

По инициатива от образвателния медиатор отбелязахме 16 ноември Ден на толерантността. „Толерантността е това, което би могло да подобри взаимоотношенията в училищната среда, да подобри ценностната система на младите хора, които ще бъдат утрешното наше бъдеще. Толерантността ще ги научи на много важни неща, които те да спазват в живота си, за да бъдат по-добре приемани от околните, за да се реализират по-добре в живота, да имат по-стойностни приятелства и изобщо – да живеят един по-социален и по-смислен живот“

с. Победа

На 16.11.2023 г. в ОбУ “Добри Войников”, село Победа се проведе среща с членове на Родителския клуб и учениците от начален етап под надслов „Да бъдем толерантни“. Деца и родители се забавляваха с подреждането на пъзели и изработване на постери. Всички застанаха зад идеята, че трябва да сме толерантни всеки ден.

с. Ломци

Под мотото “Ние сме толерантни” протекоха изявите в ОУ “Христо Ботев” по случай Международния ден на толерантността 16 ноември. Денят започна с наблюдаване и обсъждане на презентации по класове. Учениците достигнаха до извода, че толерантността е уважение, приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждо мнение, поведение и желание.

Отправени бяха позитивни послания чрез изработени и красиво подредени табла. Учениците си подадоха ръце и си казаха: “Да бъдем добри един към друг и да знаем, че доброто се отплаща с добро”. Нека бъдем толерантни и уважаваме другите, независимо от различията!

с. Тополчане

На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността. Учениците от ученическия съвет на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, педагогически съветници и учители, отбелязаха този ден. Те подготвиха послания за толерантност, беседа и знамена на различните държави. В инициативата се включиха и учениците от II б клас, които изработиха картички за децата от подготвителните групи. Учениците от ЦОУД – IV клас направиха планетата земя с материали за рециклиране.

 

 

 

Генерал Тошево

Ученици от ОУ “Христо Смирненски”, гр. Генерал Тошево, бяха на гости на децата от ЦСОП “Д-р Петър Берон”, гр . Добрич. Подадоха си приятелски ръце, рисуваха, играха и забавляваха. Посадиха цветя и в името на доброто, всички заедно, изработиха дърво с послания за разбирателство, съпричастност, доверие и приятелство.

 

 

 

 

 

 

с. Гложене

В ОУ “Христо Ботев” С.Гложене отбелязаха нашия ден на толерантността с дърво, на което всеки ученик, който желае залепи своето листо с думичка. След това премина конкурс под надслов “мечтата на моя клас”. Всеки клас получи грамота, но най – добре се представи 3 клас. Накрая завършиха с “хоро на толерантността”.

с. Горно Сахране

В навечерието на Международният ден на толерантността се проведе информационна кампания с родители, посветена на общуването без насилие. Родителите научиха как да поставят граници на децата с уважение и добронамереност, и изработиха “Книга на доброто”, съдържаща ценни послания към децата, свързани с толерантността във взаимоотношенията между тях.

По инициатива на Ученическия съвет към ОУ “Васил Левски” бяха изработени табели с послания за всички класове, които насърчават приемането на другия, уважението към различието и сплотяване на класовете.

Върбица

Днес с учениците от IV А клас СУ “Св. Паисий Хилендарски” гр. Върбица отбелязахме Деня на Толерантността. Събеседвахме за това какво значи толерантност и учениците направиха дървото на толерантността в час по рисуване.

Марково

В ОбУ “Пенчо П. Славейков” с. Марково област Шумен отбелязаха “Ден на Толерантността”. С помощта на активните родители беше направено табло с дърво на което имаше само 16 листа по случай 16 ноември. Учениците от ученическия парламент направиха сърчица на които бяха написали правилата за толерантност. Благодарим и на останалите, медиатори, които всяка година отбелязват Деня на толерантността и се включват в наши инициативи свързани с интеграцията на общността по населените места.