Професор Галин Цоков ще бъде служебен министър на образованието

Професор Галин Цоков ще продължи да бъде министър на образованието и през следващите месеци. Това стана ясно след като служебният министър-председател Димитър Главчев оповести имената на служебните министри.

Проф. Цоков е преподавател в Пловдивския университ ,,Паисий Хилендарски”, като е професор по Управление на образованието. Също така е и директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (от 2016 г.) и ръководител катедра „Педагогика и управление на образованието“ (2019 г.). Доктор по педагогика с дисертация на тема: „Децентрализация в структурите за управление на образованието на местно ниво – традиции и перспективи“ (1998 г.)

Преди да стане министър на образованието, проф. Цоков бе известен в структурите на министерството и като член на Комисията за иновативните училища. В началото на юни 2023г той бе избран за Министър на образованието и науката.

Една от първите политически стъпки на министър Цоков през юни 2023г бе да прокара промени в Наредбата за финансирането на институциите в предучилищното и училищното образование, чрез които училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи получиха специален ресурс за назначаване на образователни медиатори. По този начин бяха запазени за образователната система 940 образователни медиатори, които работеха по Националната програма ,,Подкрепа за образователните медиатори”, изтичаща в края на юни 2023г. Предходният служебен министър на образованието бе решил да не подновява програмата, което щеше да доведе до съкращаване на голяма част от работещите по нея.

През целия си мандат като министър на образованието, проф. Цоков продължи подкрепата си за образователните медиатори, за училищата/ ДГ с концентрация на уязвими групи, както и за инициирането на важни промени, които се планираше да намерят място при промените в Закона за предучилищното и училищното образование- въвеждането на Стандарт за качество на образованието, езикова интеграция и други.

Център Амалипе пожелава на министър Цоков да продължи инициираните промени и цялостната подкрепа за образованието на всички деца, включително децата от уязвими групи, и обучаващите се в малки населени места в селските райони!