Могат ли до 15 ноември да се заплатят материали по Твоят час за предходната учебна година?

По повод на направеното в началото на ноември финално плащане за учебната 2016/17 година по проект „Твоят час” и изпратеното седмица по-късно писмо от МОН за типовете разходи, които се покриват чрез това плащане, много директори и учители поставят въпроса дали е възможно заплащане за материали и консумативи за учебната 2016/17 г.

 

Отговорът на този въпрос е отрицателен, ако става дума тепърва да се закупуват материали. В пиисмото от МОН е посочено, че „В периода на отчитането се обхващат разходите, извършени от училищата по организиране и провеждане на дейностите по училищните програми „Твоят час” за учебната 2016/2017 г.”. Т.е. материалите следва да са използвани най-късно през последния ден от провеждането на дейностите за предходната учебна година.

 

Отговорът на въпроса може да бъде положителен единствено, ако материалите са били предоставени на разсрочено плащане през предходната учебна година и училището може да докаже това със съответните приемо-предавателни протоколи, стокови разписки или друг начин. В такъв случай училището може да се разплати на доставчика до 15 ноември  и разходът ще бъде признат. Поради недостиг на средства, много училища процедираха именно по този начин: получаваха материали и консумативи на разсрочено плащане; сега те ще могат да се разплатят с доставчика.

 

В писмото е указано и специфичните изисквания към фактурите. Писмото вижте тук