Център Амалипе обявява ученически конкурс на тема “Моето мнение има значение!”

За 11-та поредна година Център Амалипе обявява ученически конкурс. Тази година темата е “Моето мнение има значение!”. Ние знаем, че много прекрасни идеи се инициират от младежи, много събития се случват, благодарение на тях. Вярваме, че мнението на всеки, без значение на каква възраст е, е важно, за да работи цялото ни общество за една по-добра среда за децата ни. Точно те могат да ни покажат по най-добрия начин какво не им харесва и какво искат да се промени в страната ни, а и не само.

Учениците се интересуват от това, което се случва в обществото и имат мнение. Точно техните размисли са изключително ценни, защото възрастните често забравяме да погледнем на света през детските очи. А можем да научим толкова много от тях.

Именно затова се обръщаме към вас, скъпи ученици, защото вашите послания ще бъдат най-истински и искрени. А ние от Център „Амалипе“  ше ви помогнем да бъдете “чути” от малки и големи. Тази година конкурсът е част от дейностите по проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който се реализира с подкрепата на Public Diplomacy Small Grants Program of the State Department чрез Посолството на САЩ в България.

Участвайте, за да може:

 1. Вашите послания ще стигнат до над 290 училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ и извън нея;
 2. Вашите послания ще достигнат до хората, от които зависят политиките в България. Нещо повече, ще ви срещнем с тези хора, за да можете лице в лице да обсъдите какви промени точно са нужни според вас;
 3. Да се запознаете с други активни младежи, с които да създавате бъдещи връзки, кампании и други реализирани идеи.

 

Регламент на конкурса:

Тема и цел на конкурса:

Темата на конкурса е „Моето мнение има значение!“ и продуктите, с които учениците кандидатстват, трябва да покриват темите за гражданското участие, информирано упражняване на правото на глас, защита на правата на малцинствата, борба срещу антиромската дискриминация и омраза реч.

Целта на конкурса е да провокира младите хора да създадат послания по темата, както и да покажат какви са нагласите, мотивацията, уменията и знанията на младите хора за демократичните процеси и участие, както и за методите, които могат да достигнат по-добре до тях.

Тези послания трябва да бъдат достъпни, разбираеми и провокиращи техните връстници. В рамките на конкурса младежите могат да работят с изображения, видео или думи. Те могат да заснемат посланията си, истории, интервюта или хипотетични сценарии. Също така могат да представят своето виждане по зададената тема под формата на есе. Всички изготвени продукти трябва да бъдат оригинали.

Участници:

В конкурса могат да участват ученици (момичета и момчета) от първи до дванадесети клас от всички училища в България, както и от български училища в чужбина.

Отличените участници ще се включат в инциативата на Център Амалипе „Посланик на толерантността“ през април 2023 г. и ще имат възможност в рамките на един ден да заемат едни от най-високите постове и дипломатически мисии в държавата.

Направления

Участниците могат да избират следните области, като могат да подадат кандидатури и в трите направления:

1. РАЗДЕЛ ЕСЕ  – до 5000 знака, word формат.

Задължителни реквизити на есето: заглави и подзаглавие; ясно изразена теза; представени аргументи за защита на тезата; правопис и пунктуация; графично оформление..

Всяко произведение задължително трябва да бъде придружено от декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/. Както и декларация за лични данни (виж най-долу).

Възрастови групи:

 • от I до IV клас,
 • от V до VII клас,
 • от VIII до XII клас

2. РАЗДЕЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛ: Кратък филм до 5 минути  – филмът може да бъде заснет с професионална камера, с телефон или с друга снимачна техника.

Задължителни реквизити на филма: заглавие и подзаглавие; надпис с името на участникът, който говори от екрана; при заснемане на филмът с телефон задължително е той да се държи хоризонтално, за да се използва целият екран (при заснемане с вертикален телефон се намалява екрана и той излиза с черни полета отстрани), поставени финални надписи с участниците и техническия екип по изработката на филма; озвучаване;

Забележка: по преценка на участниците могат да бъдат поставени субтитри, което ще бъде реверанс към тези, които имат намален или увреден слух; помощ от учители е допустима единствено при монтиране на кадрите или като консултанти по технически въпроси.

Всяко произведение трябва да бъде придружено от декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/. Както и декларация за лични данни (виж най-долу).

Възрастови групи:

 • от I до IV клас,
 • от V до VII клас,
 • от VIIдо XII клас

3. РАЗДЕЛ ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ (Рисунка, снимка, колаж, gif) – Снимките трябва да бъдат запазени във формат jpg 300 DPI – препоръчителен размер 1300 x 867 px . Максимален размер на файла- 3MB.

Всяко произведение да бъде придружено от декларация за авторство (Приложение № 1) и следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/. Както и декларация за лични данни (виж най-долу).

Възрастови групи:

 • от I до IV клас,
 • от V до VII клас,
 • от VIIдо XII клас

Продуктите не трябва да съдържат незаконно, заплашително, фалшиво, подвеждащо, клеветническо, вулгарно, нецензурно, скандално, възбуждащо, порнографско или осквернително съдържание и не трябва да съдържат никакви материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което да бъде считано за престъпление, да поражда гражданска отговорност или по друг начин да нарушава закона.

Продуктите не трябва да нарушават авторските права, търговските марки, договорните права или други права на интелектуална собственост на което и да е трето лице или юридическо лице или да нарушават правата на личен живот или публичност и не могат да включват:

 • Търговски марки, притежавани от трети страни
 • Защитени с авторски права материали, притежавани от трети лица (включително филмов диалог или музикални композиции)
 • имена, външен вид, гласове или други характеристики, идентифициращи известни личности или други обществени фигури, живи или мъртви.

Изключването от конкурса може да бъде направено в случай на продукти, които не се считат за имащи отношение към предмета на КОНКУРСА и / или в случай на нередности, открити в резултат на своевременна проверка.

Краен срок за изпращане на материалите – 12.03.2023година  (важи пощенското клеймо)

на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. Марно поле 23, ет.4, офис 5, пк.113

или на имейл: konkurs@amalipe.com

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани в сборник и споделяни в онлайн пространството. Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на инициативата. Конкурсни творби, които не отговарят на посочените в регламента изисквания, няма да се журират. Компетентно жури ще определи наградените участници.

За допълнителна информация и възникнали въпроси около участието в конкурса, моля пишете на имейл konkurs@amalipe.com, или на телефон: 0884 857578 – Деница Иванова

0884 858655 – Пламена Петрова

Приложение №1

Декларация за лица над 18 г.

Декларация от родител/ настойник за лица под 18 г.

 

Успех на всички участници и бъдете иновативни, креативни и смели!

Екипът на ЦМЕДТ „Амалипе”

————————————————————-

Националният ученически конкурс се реализира от Център Амалипе за единадесета поредна година. Той е насочен към ученици от всички училища, от 1 до 12 клас и се реализира в три категории: есе, видео и графично изображение. Всяка година конкурсът има различна тема, но тя винаги е такава, която е насочена към даден социален проблем, който касае и вълнува младите хора: образованието в смесени училища, дискриминацията, ранните бракове, възможността за реализация на младежите от малките населени места и от уязвими общности и др.

Целта на конкурса е да провокира младите хора да създадат послания, насочени към темите за гражданското участие, информирано упражняване на правото на глас, защита на правата на малцинствата, борба срещу антиромската дискриминация и омраза реч.

Целта на конкурса е да провокира младите хора да създадат послания по темата, както и да покажат какви са нагласите, мотивацията, уменията и знанията на младите хора за демократичните процеси и участие, както и за методите, които могат да достигнат по-добре до тях. Децата винаги са показвали на големите, че са много по-мъдри. Ученици в цялата страна непрекъснато създават благотворителни кампании, помагат на нуждаещи се и заедно правят света по-добър. Целта на конкурса е да им даде трибуна и тези послания да стигнат до повече хора: техни връстници, възрастни, професионалисти, властимащи …

Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се реализира с подкрепата на Public Diplomacy Small Grants Program of the State Department чрез Посолството на САЩ в България.Презентация за проекта и основните дейности, можете да видите тук