Училищата в област Габрово преминават ротационно в ОРЕС

От днес, 4 октомври, през следващите две седмици училищата в област Габрово започват редуването на присъствено обучение и ОРЕС. Това се налага, тъй като областта е в тъмночервената зона на заболеваемост от Ковид. Много е вероятно през следващите седмици и други области да преминат заболеваемост над 500 души на 100 000, т.е. да бъдат в тъмночервената зона. Какво означава това за училищата?

През следващите две седмици училищата в област Габрово ще редуват присъствено обучение и обучение от разстояние както следва:

  • учениците от начален етап остават в присъствена форма;
  • през първата седмица (4-8 октомври) учениците от 5, 6, 9, 10 и 11 клас ще преминат в обучение от разстояние в електронна среда. В класните стаи ще останат както началните класове, така и 7, 8 и 12 клас;
  • През втората седмица (11-15 октомври) в ОРЕС ще преминат учениците от 7, 8 и 12 клас. В класните стаи ще се върнат 5, 6, 9, 10 и 11 клас.

Освен това, в обучение от разстояние ще бъдат и учениците от т.нар. карантинирани паралелки – т.е. паралелките, в които има установен от РЗИ случай на ученик, болен от Ковид.

На този етап не се предвижда възможността присъствено да останат в класните стаи и учениците от т.нар. малки/селски училища, в които един клас е съставен само от една паралелка.

 

Вероятно моделът, който ще бъде прилаган през следващите две седмици в област Габрово ще послужи като пример и за останалите области, които ще преминават в тъмночервената зона. Какви особености можем да очертаем при този модел?

  1. Прилаганият в област Габрово модел е по-благоприятен от предвиденото в Насоките за работа и действия в условията на пандемия, публикувани от МОН в края на август. Насоките препоръчваха при тъмночервен сценарий всички ученици да преминат в ОРЕС докато антикризисният щаб в област Габрово (в който участва и РУО) е взел решение за редуване на класовете, при което половината и дори повече от половината от учениците ще бъдат в класните стаи. Център Амалипе приветства това решение и препоръчва то да бъде прилагано и в другите области.
  2. На този етап не се предвижда възможността присъствено да останат в класните стаи и учениците от т.нар. малки/селски училища, в които един клас е съставен само от една паралелка. Център Амалипе препоръчва при преминаването в тъмночервен сценарий да се продължи практиката от февруари 2021 г., при която класовете с по една паралелка остават в присъствено обучение.

Photo: / iStock/Getty Images