Удължен е срокът за регистрация по Твоят час: до 12 октомври

Срокът за регистрация на търсени и предлагани извънкласни дейности по проект „Твоят час” в електронната платформа http://tvoiatchas.mon.bg/ се удължава до 12 октомври. Това става ясно от чл. 17 на Инструкция за изпълнение на дейностите по проект „Твоят час”, която Министерство на образованието разпространи на 6 октомври, ден преди да изтече първоначално опредееления срок.

Въпреки удължаването на срока, препоръчително е училищата, които вече са готови с информацията, да я качват в платформата и да не изчакват последния ден от втория краен срок. Поради изключително високия интерес и огромния брой ползватели, които ползват платформата едновременно, в пиковите часове тя работи бавно и със затруднения.

Проект „Твоят час” е най-мащабната интервенция, финансирана от ОП „Наука  и образование за интелигентен растеж”. Чрез нея МОН, което е конкретен бенефициент на проекта и го управлява, има амбицията да достигне до всички училища.        Инструкция за изпълнение на дейностите по проект „Твоят час” вижте, като последвате линка:  http://amalipe.com/files/publications/Instruction-Final.pdf