Предстоящо: Център “Амалипе” организира „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“ (Лидерска академия) за училищата от Южна България

През тази седмица, в периода 17 – 20-ти ноември 2022 година предстои провеждането на Национална среща на представители на Ученически парламенти и учениците наставници – „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” (Лидерска академия за активни ученици), която се финансира от Посолството на САЩ в България. В продължение на 4 дни, в хотел “Сити”, гр. Стара Загора, момичета и момчета от Южна България, на възраст между 14 и 19 години, ще имат възможността да научат нови знания, да се опознаят и да се забавляват. Очакваме в лагера да се включат около 100 ученици.

Целта на ежегодната Лидерската академия е учениците да се самоопознаят, да развием техните лидерски качества и умението им за работа в екип, като в същото време научат и повече за ромските традиции, култура и обичаи, за да развият по-толерантна среда в ежедневието си, прилагайки метода “връстници обучават връстници”, да организират кампании и т.н. За да постигнем това в пъстрата програма включваме теми като “Език на омразата”, “Ранни бракове”, “Приносът на ромите в световната история и култура”, “Планиране на кампании и доброволчество”, “Ромите в България”, “Екипност и лидерство” и “Ученически парламент и местна власт. Що е ученик наставник?” “Демократични ценности”, „Вечер на талантите“ и др.

Лидерската академия си поставя за цел да достигне най-вече до онези младежи, които са от уязвими общности, от селски райони, от населени места, до които тази информация достига много по-рядко, а те самите имат много по-малко възможности за участие.

А екипа на Център Амалипе се подмладява и учи от младежите докато им преподава! Защото всичко е двустранно! Стискайте ни палци! Очаква ни динамична и мега яка седмица!

 

Събитието се провежда по проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”. 

Проектът се изпълнява от Център „ Амалипе “, Фондация „Отворено общество“ – София, Форум „Гражданско участие“ и девет училища в най-малко 50 общини в необлагодетелствани региони и общности извън София. Ще обхване широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги, от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие . Те ще бъдат включени в набор от интерактивни обучения на връстници (включително Академия за лидерство), дейности за формално образование и кампании/симулации. Ще бъдат разработени и използвани набор от онлайн и други инструменти.

Проектът се реализира с подкрепата на State Department чрез Посолството на САЩ в България.

Презентация за проекта и основните дейности, можете да видите тук